KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


abdiaske_portefoelje4.png

Abdi & Aske

Abdi & Aske er eit rådgjevingsfirma som tilbyr råd og rettleiingstenester som skal fremje inkludering og tryggleik.

Kultur og religionsforståing i dialog skaper haldnings­endring og integrering. Relasjonar mellom menneske skaper tilhøyr, men også utanforskap.

Abdi & Aske vil arbeide for å snu utfordringar til mulegheiter og løysingar. Osberget har bistått med både profil og nettside. Profilen er med på å forsterke kontrastane i samfunnet, ulike livssyn og perspektiv, og tydeleg formidling – utan “gråsoner” i mellom.

Fotograf: Per Eide Studio

Fleire prosjekt

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no