KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


Boligveljaren til FriSikt.
Boligveljaren til FriSikt.

Boligveljar for Ulsmo

Saman med Ulsmo og arkitektselskapet Niels Torp, har Osberget utarbeid ein boligveljar for dei ulike husa og leiligheitene knytt til boligprosjektet FriSikt ved Volsdalsberga i Ålesund. 

Ved bruk av boligveljaren er det enkelt for aktuelle kjøparar å få oversikt over prosjektet og finne si leilegheit. Boligveljaren syner dei ulike husa, faktatekst og bilde over kvar einskild leilegheit. Ved at leilegheitene er merka med gult, grønt og raudt, vil det bli enkelt for kunden å finne fram reservert, selde og ledige leilegheiter.

– Fri Sikt Volsdalsberga er eit av dei største boligprosjekta i Ålesund i nyare tid med tilsaman 150 leiligheiter. Nettsidene og boligveljaren er eit viktig marknadsverktøy for det vidare salsarbeidet, seier administrerande direktør Ingerid Ulstein i Ulsmo.

Osberget har nytta WordPress som publiseringsverktøy. Alle teikningar knytt til prosjektet er levert frå arkitektselskapet og gjengitt i beste kvalitet. Kunden sjølv kan sette status på dei ulike leiligheitene i salsprosessen.

Fleire prosjekt

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no