KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


abdiaske_portefoelje4.png

Abdi & Aske

Abdi & Aske er eit rådgjevingsfirma som tilbyr råd og rettleiingstenester som skal fremje inkludering og tryggleik.

Kultur og religionsforståing i dialog skaper haldnings­endring og integrering. Relasjonar mellom menneske skaper tilhøyr, men også utanforskap.

Abdi & Aske vil arbeide for å snu utfordringar til moglegheiter og løysingar. Osberget har bistått med både profil og nettside. Profilen er med på å forsterke kontrastane i samfunnet, ulike livssyn og perspektiv, og tydeleg formidling – utan “gråsoner” i mellom.

Iselin Eliassen Aske / Abdi & Aske

Tenkte jeg bare ville melde tilbake for noen dyktige folk som jobber på Osberget, skriv dagleg leiar Iselin Eliassen Aske til oss i ei lyndmelding.

Fotograf: Per Eide Studio

abdiaske.no

---

Di neste nettside i WordPress. Ta kontakt med Magne Grimstad på magne@osberget.no eller telefon 932 17 366 for ein uforpliktande samtale.

Fleire prosjekt

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no