KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


com_rom_port_hovudbilde.jpg

ComRom

I høve lansering av si nye IKT-satsing blei vi kontakta av ein av våre større kundar, Com-net, som hadde behov for ein miniprofil til konseptet. Lanseringsarrangementet var rett rundt hjørnet, og til trass for kort tidsfrist, tok vi utfordringa på strak arm! 

Namnet på satsinga er ComRom, altså kommunikasjonsrom. I høve satsinga blei det også lanserast ein kommunikasjonsapp med same namn.

I miniprofilen har vi utarbeida logo, rollups, med tilhøyrande ikon og designelement. Det var eit 'must' at det kunne dragast parallellar til moderselskapet Com-net, samtidig som profilen skulle vere klargjort for bruk i appen, både med tanke på målgruppe og digital brukarvennlegheit. Med ny, moderne, minimalistisk og leiken profil ynskjer vi Com-net og ComRom lukke til med nysatsinga, og ser fram til vidare samarbeid!

www.com-net.no

Fleire prosjekt

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no