KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


bildestorleik_artikkel_2.jpg

Drama i Atlanterhavet

Boka fortel om ei hending der ein vanleg lastebåt fekk i oppdrag å frakte 16 lokomotiv som kvart vog ca. 110 tonn. Dette er spesialtransport som verken rederiet eller skipets mannskap hadde den minste erfaring med. Befraktaren Jumbo shipping/Kanhn scheepvaart var spesialistar på transport av tungløft og var i beit for ein båt som kunne laste lokomotiv i før sjøvegen ut frå Dei store sjøane vart stengd for vinteren, Visedirektør H.J. van Moppes hadde tideligere leigd søsterskipet til "Rumba" og meinte at ein slik båt var løysinga.

Å stå for innlastinga av ein slik last på forsvarlig vis må ein ha spesialkompetanse, tid nok til å planlegge innlasting, stuing og sikring i detalj og tilgang på store pengesummar. Vanlegvis foregår transport av stor mengder tungløft på spesialskip der resurser og kunnskap er på plass. Å laste lokomotiv om bord på eit spesialskip er som å stable flasker i ei pappøskje med skiljeveggar. MS Rumba hadde ikkje skiljeveggar. Skulle lokomotiva sikrast og stuast på ein forsvarleg måte, ville det ha kosta uhorveleg mykje. Desse pengane ville H.J. van Moppes ikkje legge ut, og båten vart sendt ut på eit sjølvmordsoppdrag.
 
Farvatnet ved Newfoundland er svært stormfult i desember månad. 14. desember sleit all lasten seg i rommet og ein var sikre på at lokomotiva ville slå hol i skutesida. Mannskapet vart evakuert på dramatisk vis. Helikoptrbesetninga sette livet på spel for å redde mannskapet på MS Rumba. Historia var topp nyheit i Nord-Amerika og besetninga på helikopteret vart dekorert og hausta elles stor anerkjenning. Hendinga vart nytta i ein spissartikkel i Det Beste i 1973. Artikkelen vart også prenta i Sunnmørsposten.
Loading...

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no