KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


 Brakkeleiren, Horten 1970. Dette må ha vore litt av eit syn med så mange flotte karar samla på eitt brett.
 
Bak frå venstre: Bjarne Alnes, Einar Waage, Martin Roald, Kjetil Hasund, Jon Gjerde, Ron Meads, Tor Meinseth og Per Ståle Årseth.
Framme frå venstre: Inge Gjerde, Knut Meinseth, Egil Åkervik, Gunnar Beines, Fred Jacobsen, Severin Myklebust, Reidar Vikebakk og Hans Gisle Holstad. Foto utlånt av Hans Gisle Holstad.
Brakkeleiren, Horten 1970. Dette må ha vore litt av eit syn med så mange flotte karar samla på eitt brett. Bak frå venstre: Bjarne Alnes, Einar Waage, Martin Roald, Kjetil Hasund, Jon Gjerde, Ron Meads, Tor Meinseth og Per Ståle Årseth. Framme frå venstre: Inge Gjerde, Knut Meinseth, Egil Åkervik, Gunnar Beines, Fred Jacobsen, Severin Myklebust, Reidar Vikebakk og Hans Gisle Holstad. Foto utlånt av Hans Gisle Holstad.

Endeleg er boka om Kjetil Hasund klar!

Den har fått namn «Fenomenet Kjetil Hasund», etter ynskje om å vise kva Kjetil saman med Hødd har betydd for Ulsteinvik. Dette er ei bok som samlar eit utval avisartiklar rundt Kjetil og Hødd frå fleire av landets aviser i perioden frå 1959 til 1980. I tillegg er det spekka med intervju og betraktningar frå hovudpersonen Kjetil, intervju med medspelarar, samt eit eksklusivt intervju med ein vaskekte Høddtilhengar: Arne Scheie. 

Arbeidet har resultert i ei bok på blygsame 646 sider, som er full av både offentlege og private bilder. Fleire av bilda har aldri før vore publisert. Boka veger solide 3 kg, og då Kjetil Hasund la den i passasjersetet vart han støyande bedd om å ta sikkerheitsbeltet på ho! Boka kjem flott innbunden -  som ei «kaffebord» prydbok i stort flott format. 

Lanseringa vert fredag 1. Desember, men du kan allereie no forhandsbestille. Foreløpig vil det bli eit noko begrensa opplag, så her er det «først til mølla».

Kjøp boka her!

Bildet syner Polarstar legge til kai på Brandal, 26. august 2017. Foto Ishavsmuseet, Sigrid Jønsson.
Bildet syner Polarstar legge til kai på Brandal, 26. august 2017. Foto Ishavsmuseet, Sigrid Jønsson.

Den gamle dama er komen heim

Etter fleire år med restaurering kom Polarstar heim til Brandal, laurdag 26. august. Mange folk hadde samla seg for å sjå denne gamle skuta når ho no hadde fått full overhaling. I 2013 fekk Willy Nesset kulturprisen i Hareid, og i takketalen lova han å restaurere Polarstar. Lovnaden heldt han. Skipet gjekk for eiga maskin til det polske verftet Szczecin i 2013, og har gjennomgått ei fullstendig restaurering.

Willy Nesset skriv i boka “Mi interesse for ishavsbygda Brandal starta veldig tidleg på sekstitalet. Eg var då i 8-10 års-alderen og levde eit sorglaust liv i Snipsøyrdalen. På eit lite småbruk der det gjekk i gardsdrift, sommar- og sesong-jobbar og skulegang. Og leik og moro med gode vener til natta tok oss. Eg forstod ganske fort i min oppvekst at ishavsbygda Brandal var viktig for mange her på øya, også for heimen min. Og for veldig mange av heimane i distrikta rundt.”

Arbeidsplass for mange 100
Ved kai låg også boka om båten: “Polarstar - Ishavets Grand Old Lady”. Ei praktbok på 240 sider, trykt i 1000 eksemplar. Ei bok som fortel om den ærverdige og flotte skuta. No er skuta tilbake til Sunnmøre og Brandal der ho høyrer heime. Båten har opp gjennom åra vore arbeidsplassen til mange hundre menneske og har skapt store verdiar. Ishavsmuseet har god tru på på at bøkene som er trykt opp, vil bli selt i løpet av hausten.

NRK-mannen Gunnar Myklebust
Det er den kjente NRK-mannen Gunnar Myklebust, journalisten, forfattaren og utanrikskorrespondent i NRK, som
saman med Johannes Alme og Webjørn Landmark, har skrive boka. Myklebust har skrive fleire bøker. Med ein oppvekst mellom anna i Brandal og Ålesund, fekk han interesse for polarlivet.

Design og oppsett
Osberget har hatt ansvaret for designen og oppsettet. I nært samarbeid med dagleg leiar ved Ishavsmuseet, Webjørn Landmark, er dei 240 sidene blitt eit flott historisk dokument for Polarstar. Boka har mange bilde som gir eit sterkt inntrykk av livet på skuta og alle stadane skuta har hatt sitt virke. Boka er trykt i Polen. Osberget takkar for oppdraget.

Bokbestilling
Boka kan bestillast på nettsidene til Ishavsmuseet - www.ishavsmuseet.no/nettbutikk Osberget har utarbeid nettsidene, nettbutikken og integrasjon til betalingsløysinga PayPal.

Om ISHAVSMUSEET AARVAK
Museet er ei sjølveigande stifting med formål å bevare
historia frå vår dramatiske sjøfarts-, fangst- og polarhistorie, og å legge til rette for studiearbeid og forsking.

Stiftinga har tilhald på Brandal der Ishavsmuseet flytte inn i nytt bygg, ei gamal sjøbu frå 1950, i 1998, 100 år etter at den første skuta gjekk ut frå Sunnmøre. Same år vart ishavsskuta ”Aarvak” sett på land i dokk ved sidan av museet. I 2009 vart eit stort fint vernebygg rundt skuta opna. Stiftinga har til no samla kring 4000 gjenstandar, ca 5-6000 foto og fleire filmar frå polare strøk heilt tilbake til 1924.

Kursleiar Hallvard Hatlestad var ein dyktig kursleiar.
Kursleiar Hallvard Hatlestad var ein dyktig kursleiar.

Engasjerande kursdagar

Måndag 28. og tysdag 29. august blei det halde kurs i Photoshop og InDesign med Hallvard Hatlestad som kurshaldar. Kurset blei halde på Quality Hotel Ulstein i to intensive og lærerike dagar. Nyttig lærdom for fleire.

Kurset vart halde i regi av Osberget, som hadde invitert ein av Noregs leiande instruktørar i Adobe, Hallvard Hatlestad frå Qross Kurssenter AS.

Kurset blei halde på Quality Hotel, Ulstein som leverte kurslokale og lunsjbuffet. Hotellet var godt eigna som kursstad med profesjonell oppfølging.

Kurset var ikkje berre for tilsette hjå Osberget, men også for andre entusiastar for grafisk design og fotoredigering. Hatlestad starta med å gi kursdeltakarane ei innføring i kor kraftig Photohop og Indesign er som arbeidsverktøy, og kor ein
effektivt tilpassar programvarene til sine individuelle behov; frå større prosjekt som oppsett av bøker og rapportar, til mindre og meir personlege prosjekt som invitasjonar og etikettar.

Ein sentral del av kurset handla om korleis oppretthalde ein mest mogleg effektiv og organisert arbeidsflyt i kvardagen. Kurset var fortrinnsvis om Adobe Photoshop og InDesign, men kursdeltakarane fekk også ei innføring i programvarene si moglegheit til å samarbeide med program utanfor Adobe.

Hatlestad gav også ei innføring i dei nye funksjonane til Adobe sitt nye system ”Adobe Creative Cloud” på data og mobil.

Desiré Gugelmann og Jonas Røyset med haustutgåva av Businessmagasinet.
Desiré Gugelmann og Jonas Røyset med haustutgåva av Businessmagasinet.

Haustutgåva av Businessmagasinet

Haustutgåva av Businessmagasinet er ferdig trykt og klar for distribusjon. Magasinet vert distribuert i veke 38 til alle bedrifter i Hareid, Ulstein og Sande. 900 eksemplar til saman. Tinde Design & Trykk trykker magasinet.

Haustutgåva har ei rekke interessante artiklar. Fantastiske Osberget har besøkt to store messer: Aqua Nor og Blue Fish. Aldri tidlegare  har det vore eit så stort trykk som under årets Aqua Nor. Og Blue Fish representerte første fiskerimesse på over 50 år i distriktet vårt.

Du kan også lese om det største boligprosjektet på Sunnmøre; Voldsdalsberga i Ålesund. Osberget har levert boligveljaren for Ulsmo. På den måten er det enkelt for kunden å finne si leiligheit. 

Du finn også artikkel om designar med yogainteresse, ein artikkel om den gamle dama som er komen heim, ein artikkel om ein smaragd og eit familieselskap og mange fleire. God lesnad. 

Les heile magasinet på nett her.

Vilje Kathrine Hagen synest det har vore ei fin oppleving å vere i Ulstein for å produsere den nye storsatsinga til NRK; "Heimebane". NRK leiger kontorlokaler hos Fantastiske Osberget.
Vilje Kathrine Hagen synest det har vore ei fin oppleving å vere i Ulstein for å produsere den nye storsatsinga til NRK; "Heimebane". NRK leiger kontorlokaler hos Fantastiske Osberget.

Har likt å filme i Ulsteinvik

Den norske tv-serien «Heimebane» er eit samarbeid mellom Motlys AS og NRK. Første episode blir vist på NRK i mars 2018. Ein del av tv-teamet lånte kontorlokale hos Fantastiske Osberget under opptaka i mars, april og mai i år. Vi møtte produsenten for serien, Vilje Kathrine Hagen, til eit lite intervju.

"Heimebane" handlar om Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) som har vore fotballtrenar for damelag i 15 år då ho får seg jobb som trenar for eit herrelag i eliteserien. Her møter ho mellom andre spelaren Michael Ellingsen spelt av John Carew:

– Vi følgjer Helena gjennom sesongen frå start til slutt, og ho får sine utfordringar. Som kvinne møter ho massiv skepsis og motstand, både innan laget, mellom spelarane, men også hos supporterane, fortel Vilje. Ho legg til: – Det finst få slike historier frå det verkelege livet. Det skal visst ha vore ein kvinneleg trenar for eit herrelag på eit tilsvarande nivå i Frankrike. Ho fekk sparken etter to veker. Men vi har ikkje basert historia vår på ei sann forteljing, men ho kunne ha vore sann. Fotballverda fascinerer og overraskar. Det er til dømes få homofile fotballspelarar.

Debuterer som produsent

– Kva har vore den største utfordringa?

– Det har vore mange utfordringar med serien. Eg er debutant i produsentrolla, og det er eit stort prosjekt å debutere med. Eg føler at det har vore mange store utfordringar, og mange dag til dag-utfordringar, til dømes vêret. I april såg det med eitt ut som om det var desember ute. Men vi er vande med slikt, og kastar lett om på planen. Vi liker å ta utfordringane på strak arm. Alt i alt har det vore veldig gøy, mykje fine folk, og ikkje minst har vi gledd over måten vi har blitt mottekne på her.

Godt mottekne

Vilje Kathrine legg ikkje skjul på at den største jobben i arbeidet med ein slik serie er å sikre kvalitet. No har teamet reist for sommaren, men kjem tilbake til hausten og skal gjere opptaka ferdig til oktober.

– Korleis har det vore å jobbe i Ulstein?

– Med handa på hjartet så må eg svare at det har vore fint. Det er ikkje alle stader vi har blitt så godt mottekne. Både Hødd, kommunen, Fantastiske Osberget, hotellet og folk elles, alle har teke imot oss med opne armar. Vi har filma inne i husa til folk, i hagane, det har vore velvilje heile vegen.

Staben som Motlys og NRK har hatt i Ulsteinvik, har talt kring 50-60 personar i tillegg til skodespelarar og statistar: – Vi var 200 stykke på Høddvoll i dag, smiler ho.

Eit lokale for hjarte i produksjonen

– Og så har de leigd lokale hos Fantastiske Osberget?

– Vi hadde bruk for eit lokale til hjarte i produksjonen, der vi kunne køyre logistikk og så vidare. Vi er glade for at vi kom over dette lokalet. Det er praktisk å sitje så nær kommunen og rådhuset. Mange her har lokalkunnskap og nettverk, og det har vore til hjelp for oss.

Håper å kunne gjere ein forskjel

– Kva er målet ditt?

– Ambisjonen er at så mange som mogleg skal følgje serien. Målet er ein million sjåarar eller meir. Så håper vi at folk kanskje kan bli inspirerte til å endre strukturar og tradisjonelle mønster og roller i samfunnet vårt. Kanskje kan vi vere med å starte ein endringsprosess gjennom desse ti episodane, avsluttar Vilje Kathrine Hagen, som legg til at dei har planar om ein oppfølgjar. Budsjettet for første sesong er på 70 millionar kroner.

Forhånd.12345678...37Neste
Loading...

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no