KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


Desiré Gugelmann og Jonas Røyset med haustutgåva av Businessmagasinet.
Desiré Gugelmann og Jonas Røyset med haustutgåva av Businessmagasinet.

Haustutgåva av Businessmagasinet

Haustutgåva av Businessmagasinet er ferdig trykt og klar for distribusjon. Magasinet vert distribuert i veke 38 til alle bedrifter i Hareid, Ulstein og Sande. 900 eksemplar til saman. Tinde Design & Trykk trykker magasinet.

Haustutgåva har ei rekke interessante artiklar. Fantastiske Osberget har besøkt to store messer: Aqua Nor og Blue Fish. Aldri tidlegare  har det vore eit så stort trykk som under årets Aqua Nor. Og Blue Fish representerte første fiskerimesse på over 50 år i distriktet vårt.

Du kan også lese om det største boligprosjektet på Sunnmøre; Voldsdalsberga i Ålesund. Osberget har levert boligveljaren for Ulsmo. På den måten er det enkelt for kunden å finne si leiligheit. 

Du finn også artikkel om designar med yogainteresse, ein artikkel om den gamle dama som er komen heim, ein artikkel om ein smaragd og eit familieselskap og mange fleire. God lesnad. 

Les heile magasinet på nett her.

Vilje Kathrine Hagen synest det har vore ei fin oppleving å vere i Ulstein for å produsere den nye storsatsinga til NRK; "Heimebane". NRK leiger kontorlokaler hos Fantastiske Osberget.
Vilje Kathrine Hagen synest det har vore ei fin oppleving å vere i Ulstein for å produsere den nye storsatsinga til NRK; "Heimebane". NRK leiger kontorlokaler hos Fantastiske Osberget.

Har likt å filme i Ulsteinvik

Den norske tv-serien «Heimebane» er eit samarbeid mellom Motlys AS og NRK. Første episode blir vist på NRK i mars 2018. Ein del av tv-teamet lånte kontorlokale hos Fantastiske Osberget under opptaka i mars, april og mai i år. Vi møtte produsenten for serien, Vilje Kathrine Hagen, til eit lite intervju.

"Heimebane" handlar om Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) som har vore fotballtrenar for damelag i 15 år då ho får seg jobb som trenar for eit herrelag i eliteserien. Her møter ho mellom andre spelaren Michael Ellingsen spelt av John Carew:

– Vi følgjer Helena gjennom sesongen frå start til slutt, og ho får sine utfordringar. Som kvinne møter ho massiv skepsis og motstand, både innan laget, mellom spelarane, men også hos supporterane, fortel Vilje. Ho legg til: – Det finst få slike historier frå det verkelege livet. Det skal visst ha vore ein kvinneleg trenar for eit herrelag på eit tilsvarande nivå i Frankrike. Ho fekk sparken etter to veker. Men vi har ikkje basert historia vår på ei sann forteljing, men ho kunne ha vore sann. Fotballverda fascinerer og overraskar. Det er til dømes få homofile fotballspelarar.

Debuterer som produsent

– Kva har vore den største utfordringa?

– Det har vore mange utfordringar med serien. Eg er debutant i produsentrolla, og det er eit stort prosjekt å debutere med. Eg føler at det har vore mange store utfordringar, og mange dag til dag-utfordringar, til dømes vêret. I april såg det med eitt ut som om det var desember ute. Men vi er vande med slikt, og kastar lett om på planen. Vi liker å ta utfordringane på strak arm. Alt i alt har det vore veldig gøy, mykje fine folk, og ikkje minst har vi gledd over måten vi har blitt mottekne på her.

Godt mottekne

Vilje Kathrine legg ikkje skjul på at den største jobben i arbeidet med ein slik serie er å sikre kvalitet. No har teamet reist for sommaren, men kjem tilbake til hausten og skal gjere opptaka ferdig til oktober.

– Korleis har det vore å jobbe i Ulstein?

– Med handa på hjartet så må eg svare at det har vore fint. Det er ikkje alle stader vi har blitt så godt mottekne. Både Hødd, kommunen, Fantastiske Osberget, hotellet og folk elles, alle har teke imot oss med opne armar. Vi har filma inne i husa til folk, i hagane, det har vore velvilje heile vegen.

Staben som Motlys og NRK har hatt i Ulsteinvik, har talt kring 50-60 personar i tillegg til skodespelarar og statistar: – Vi var 200 stykke på Høddvoll i dag, smiler ho.

Eit lokale for hjarte i produksjonen

– Og så har de leigd lokale hos Fantastiske Osberget?

– Vi hadde bruk for eit lokale til hjarte i produksjonen, der vi kunne køyre logistikk og så vidare. Vi er glade for at vi kom over dette lokalet. Det er praktisk å sitje så nær kommunen og rådhuset. Mange her har lokalkunnskap og nettverk, og det har vore til hjelp for oss.

Håper å kunne gjere ein forskjel

– Kva er målet ditt?

– Ambisjonen er at så mange som mogleg skal følgje serien. Målet er ein million sjåarar eller meir. Så håper vi at folk kanskje kan bli inspirerte til å endre strukturar og tradisjonelle mønster og roller i samfunnet vårt. Kanskje kan vi vere med å starte ein endringsprosess gjennom desse ti episodane, avsluttar Vilje Kathrine Hagen, som legg til at dei har planar om ein oppfølgjar. Budsjettet for første sesong er på 70 millionar kroner.

stillingsannonse_2b.png

vi søker DIGITAL designer

Osberget er eit kreativt felleskap med lang erfaring innan merkevarebygging og design på trykte og digitale flater. Vi ønsker ny medarbeidar velkomen til eit dynamisk og spanande arbeidsmiljø. Stillinga er i utgangspunktet eit treårsvikariat med høve for fast tilsetjing.

Dine arbeidsoppgåver:
- Digital design og -marknadsføring
- Webdesign
- Interaktiv design
- Digital annonsering
- Søkeoptimalisering
- Profilering og trykksaker
- Aktiv rådgjeving i møte med kunde 

Din bakgrunn:
- Relevant utdanning og/eller erfaring
- Beherskar Adobe program godt og arbeidar effektivt innan Photoshop, InDesign og Illustrator
- God kjennskap til WordPress, UI/UX og krav til universell utforming

 Dine personlege eigenskapar:
- Taklar høg aktivitet og spennvidde med ulike arbeidsoppgåver
- Kreativ, kunnskapsrik og oppdatert på fag og ny teknologi
- Gode kommunikasjonsevner i dialog med kundar og samarbeidspartnarar
- Målretta og effektiv 
- Godt humør og evne til å inspirere
- I stand til å jobbe sjølvstendig og i team
- Beherskar norsk og engelsk godt både skriftleg og munnleg

 Vi tilbyr:
- Sentral rolle i vårt designteam
- Spennande og varierte arbeidsoppgåver i samarbeid med fagleg dyktige kollega
- Opplæring og innføring
- Ein bransje under stadig utvikling og fornying
- Inspirerande arbeidsmiljø og høve til å påverke din eigen arbeidskvardag
- Moderne kontorlokaler i sentrum av Ulsteinvik

Har du spørsmål  om stillinga, ta kontakt med dagleg leiar Magne Grimstad jr. på magne@osberget.no eller 932 17 366.

Send søknad og CV snarast til magne@osberget.no. I tillegg ynskjer vi tre gode arbeidsprøver.

Osberget AS | Besøksadresse: Sjøgata 56, 6065 Ulsteinvik |  Tlf.: +47 70 00 90 90 I   Epost: post@osberget.no | Nettstad: www.osberget.no

servi.jpg

Design frå Fantastiske Osberget viste igjen på Nor-Shipping 2017

Den maritime klynga på Sunnmøre var sterkt representert under Nor-Shipping. Nor-Shipping blei i år arrangert frå 30. mai til 2. juni. Sidan 1965 er Nor-Shipping blitt arrangert. Arrangementet vert gjennomført annakvart år og vert sett på som ei av verdas mest betydningsfulle og kjende skipsmesser.

Det var stort for den maritime næringa på Sunnmøre at Kleven vann sin første "Årets skip" for NKT Victoria. Prisen vart utdelt til reiarlaget NKT ved konsernsjef Michael Lyng, skipsbyggar Kleven ved konsernsjef Ståle Rasmussen, designselskapet Salt Ship Design ved administrerande direktør Arne Stenersen og kaptein på NKT Victoria, Svein Ole Sæter.

Dusinet med messestandar
Fantastiske Osberget leverte standdesign for ei rekke selskap; Måløy Maritime Group, Hareid Group, Eltorque, Brødrene Dahl, Metizoft, Servi, Robinet og Norwegian Maritime Exporter. Store ressursar vert lagt ned for ein god presentasjon under messa, og Fantastiske Osberget er stolt over dei mange flotte standane og imponert over det den maritime klynga på Sunnmøre representerer av innovasjon og verdiskaping for regionen og heile landet.

Bjarte Skuseth engasjerer seg sterkt i alt han driv på med.
Bjarte Skuseth engasjerer seg sterkt i alt han driv på med.

Det er viktig å ha pasjon

Bjarte Skuseth (44) er dagleg leiar og eigar av selskapet XPM.no (X-Partner Møre AS). Selskapet er aller mest kjent for sine Xerox-kontormaskiner og er ein leiande aktør i Møre og Romsdal på det breie fagfeltet dokumentbehandling. XPM jobbar tett med bedrifter og kommunar om korleis dei tilsette handsamar dokument både digitalt og på papir. Her hjelper selskapet kundane til å skaffe seg ein heilskapleg dokumentstrategi.

Skuseth er fødd i Ålesund, spelte fotball for AaFK og seinare eit par år for Molde. Her trefte han også kona som han framleis er gift med. Saman har dei to gutar – som Bjarte no følgjer opp på idrettsbanen som ivrig trenar. Etter nokre år i Oslo, flytte dei til Molde der dei har slege rot. I 2002, berre 29 år gammal, tok Bjarte over X-Partner Møre AS. Han fann det spennande, men også utfordrande å skulle leie medarbeidarar som hadde 30 år bak seg i selskapet. – Men det vart fort bra kjemi på jobben. Det er ein god lærdom i livet at det er mykje du ikkje kan når du byrjar i ein ny jobb, smiler han.

Oppkjøp og ambisjonar

Bjarte Skuseth er utdanna innan business og administrasjon. Han har jobba ein god del i utlandet, både i Asia og Europa før han slo seg til ro i heimlandet. Han har også bak seg eit par års utdanning frå USA. I august 2016 tok selskapet hans over Per Solem og vart med det ein leiande aktør på kopimaskiner og effektive dokumentløysingar mellom Bergen og Trondheim. – Vi har blitt store og har fått eit godt namn. Vi legg vekt på at vi også er ei IT-bedrift og leverer løysingar for IT-dokument. Det går både på effektiv lagring og gjenfinning. Ikkje minst hjelper vi kundane med å halde kontroll på e-posten, og vi har løysingar som fungerer. Vi er kjende for å vere jordnære, seier han.

– Kva er ambisjonen til selskapet?

– Vi har ein ambisjon om å vekse vidare, kanskje gå utover distriktet vårt. Vi ønskjer oss meir utvikling og fleire tilsette innanfor dokument-IT, smart dokumenthandtering, lagring og attfinning. Kall oss gjerne dokumentdetektivar.

Stadig nye utfordringar

– Kva er den største utfordringa?

– Det er heile tida krav om omstilling. Det kan vere slitsamt å ha med seg eit heilt team på omstilling, men det er også gøy. Ein må ikkje undervurdere motstanden knytt til omstilling; det ser vi også ute i bedriftene. Elles er det ei utfordring for oss som firma at den tradisjonelle kontormaskinmarknaden er i endring som følgje av digitaliseringa. Det blir mindre behov for kopimaskiner. Så vi må ha ein vekst på 15 prosent for å kompensere for fall i maskinmarknaden. Heldigvis har vi hatt fin utvikling sjølv om det har svinga ein del den siste tida i delar av næringslivet her ved kysten.

– Kva inspirerer deg i arbeidet?

– Det kjekkaste er å sjå at kollegaer som lykkast, og er sjølvgåande; yte hjelp når det trengst, syte for at dei tilsette har det bra, og at ting flyt. Heldigvis har vi mange flinke folk ho oss. Så synest eg det er artig å reise rundt og treffe nye folk og bedrifter.

Fotballtrenar for borna

– Du er pappa og fotballtrenar. Korleis er det?

– Du kan sjølvsagt ta den sytande rolla og klage på alt og alle. Det prøver eg å unngå. Du må akseptere at ikkje alle stiller opp og at ikkje alle er like ivrige. Men det viktige er å ha masse pasjon, og vere like oppteken av andre sine born og deira framgang, som dine eigne. Du må i det heile ønskje å oppnå noko for gruppa. Eg trente eldstemann i fem år til han hadde passert ti. No er han 12 og trenar med 15-årslaget til Molde. Sjølv er eg trenar for yngstemann. Vi prøver å bygge opp eit konsept som er foreldrestyrt og som er allsidig og frivillig. Målet er å invitere klubbar i nærområdet til å bli med oss på opplegget. Så eg bruker mykje tid på fotball, men det gir også energi.

Mugs of Norway

– Kva gjer du i fritida elles?

– Eg prøver å vere mykje ute og trimme, gå eller springe, ski eller skøyter, gjerne lange turar. Molde har nokså stabile skiforhold. Så har vi eit oldboys-lag i fotball som har teke NM to år på rad. Det er artig å vere med på.

– Kva gjer du når du skal slappe av?

– Eg trur eg er nokså flink til å slå av brytaren. Ikkje minst når eg er åleine på reise. Eg trivst godt åleine. Men eg kan like gjerne slappe av i stova heime med ei bok eller eit kryssord. Det er viktig å ta seg pausar innimellom. Elles går det jo mykje i musikk. I periodar har vi det moro med bandet Mugs of Norway, der vi syng og spelar ukulelar, litt standupshow med musikalsk underhaldning.

Bandet har mellom anna blitt kjende for Geir Fjørtoft-låten «Vil ikkje danse..»

Familiemann

– Kva er ein god dag for deg?

– Eg trivst godt heime. Men ein god dag er gjerne når familien er på ferie, ofte ved Middelhavet, med avslapping, bading og ballkasting i vatnet. Eller det kan vere ein god skitur ein laurdag. Eg har også fine dagar på jobb.

– Les du?

– Akkurat no les eg Clive Cussler. Han skriv actionprega frå ulike delar av verda, lettlese og spennande. Eg likar bøker med historisk innhald, slikt som både er lærerikt og underhaldande. Eg les også nordiske forfattaren – som til dømes Jo Nesbø. Det eg absolutt ikkje les, der er desse motivasjonsbøkene.

– Kva er favorittmåltidet?

– Det er nok måltidet julaftan. I tillegg er potetball ein favoritt. Det same er ein god kjøttkakemiddag laga på gamlemåten, tradisjonsmat.

– Liker du å lage mat?

– Ja, men det blir ikkje tid til det. Eg har ei kone som er tannlege og sluttar klokka 15 på jobb. Ho ordnar som regel middagen.

– Kvar går neste reise?

– No skal vi til Oppdal på vinterferie og så til Gran Canaria på påskeferie. Vi prøver å reise så mykje vi kan, og trivst godt ved Middelhavet.

– Er det noko du ser fram til akkurat no?

– Ja, det er mykje. Eg er inne i ein periode med mykje idrett for borna. Å vere med på aktivitetane deira er noko eg ser fram til. Så gler eg meg til snømånaden mars. Elles har året starta godt for XPM, og den trenden håper eg skal halde seg.

Langsiktig

– Kva gjer du om ti år?

– Eg er ein langsiktig fyr som ikkje hoppar etter haren. Så eg trur eg har ei rolle i firmaet. Så håper eg å ha roller innan idrett, kanskje eit styreverv. Eg liker å bidra der eg kan.

– Kva drøymer du om?

– Eg har vore med på mangt. Eg har ikkje noko ønske om å endre så mykje, men håper eg er motivert til å jobbe lenge, halde det gåande, ikkje byrje å korte ned arbeidsdagane. Det er viktig å halde hjula i gang. Kanskje kan eg lære eit nytt språk?

Forhånd.12345678...37Neste
Loading...

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no