KONTAKT
 
 
 
Meny
 
 
 

Fantastiske Osberget

Telefon: 70 00 90 90
E-post: post@osberget.no

Kontakt ein tilsett direkte

 

 

Kontakt oss for eit
uforpliktande møte! 


99X.no på desktop, nettbrett og mobil.
99X.no på desktop, nettbrett og mobil.

Sukesessbedrifta 99X.NO

99X har i løpet av ti år vakse frå ei lita konsulent-avdeling til ein outsourcingaktør på den nordiske marknaden. Selskapet har i løpet av desse ti åra tidobla omsetninga. I dag har selskapet 110 tilsette som ser til at 15.000 brukarar fordelt på 750 lokasjonar har tilgang og kontroll på tenester knytt til data.

Osberget har stått for designen på dei nye nettsidene. 99X.no nyttar WordPress som publiseringsverktøy for sine nye nettsider. 

99X.no ynskte sjølv å drifte nettsidene, og har oppretta eigen server for nettsidene sine. Målsettinga er å kunne betjene fleire nettsider i framtida. Osberget har bistått selskapet med oppsett av teneste og oppsett av server.

Tone Fondevik / 99X

Osberget har hjelpt oss med design og publiseringsløysing for våre nettsider. Vi er veldig fornøyd med hvordan de har løst våre ønsker og behov, seier administrerande direktør Tone Fondevik i 99X.

99x.no

---

Di neste nettside i WordPress. Ta kontakt med Magne Grimstad på magne@osberget.no eller telefon 932 17 366 for ein uforpliktande samtale.

Fleire prosjekt

Fantastiske Osberget    |    70 00 90 90    |    post@osberget.no