ReNorway
ReNorway er leverandør av fjernvarmesystem og ”plug & play”-energisentralar med universell utforming som er meir kostnadseffektiv og installasjons- og brukarvennlig enn dagens løysingar. Kombinasjoner av kjend teknikk med nye løsningar som blir patentert.  Vi har laga filmen deira!
13.05.14 08:42
Romantic Styling

Utstilling ved Kunstmuseet KUBE 16.11 - 31.12.2013

Fantastiske Osberget fekk dette spanande oppdraget og har designa logo, kunstkatalog, plakat, invitasjon, veggfolie og banner. Utstillingsåpninga laurdag 16. november vart ein knallsuksess med over 250 besøkjande. Takk for eit supertgivande prosjekt!Romantic Styling er ein utstilling der forstaden står i sentrum både i motivkretsen og gjennom kunstneranes bakgrunn. Vi møter forstadsmenneske og forstadens ulike karaktererar. Deiras verdiar, draumar og kvardagsliv lyftast fram og belysast frå ulike hold. Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll tilhøyrer ein generasjon kunstnera som har vakse opp i ei tid då vårt vestlige overflodssamfunn har nådd toppen av alle konjunkturar. Dei er samtidig i den generasjonen som kanskje fyrst har fått kjenne på dei negative fylgene denne ikke-bærekraftige utviklinga har hatt og vil kome til å få for miljø og fordelingspolitikken. Dette er tema dei begge har tatt med inn i kunsten, blant anna gjennom gjenbruk av material.  
18.11.13 09:16
Budsjett og økonomiplan Ulstein kommune
Vi har i samarbeid med Ulstein Kommune utarbeida Budsjett- og Økonomiplanen for 2014 - 2017. Per Eide har tatt bilda. Vi takkar for arbeidet!Ulstein er ein kommune på øya Hareidlandet på Sunnmøre i Møre og Romsdal, med kommunesenteret Ulsteinvik. Han grensar i aust til Hareid kommune. Mot vest ligg øykommunen Herøy. Mot søraust, over Vartdalsfjorden, ligg Ørsta og Volda. Bygdene Haddal, Eiksund, Hasund, Dimnøya, Flø, Skeide og Ulstein ligg alle i Ulstein kommune. Kommunevåpenet viser ei rekke med sju taggar i gull som symboliserer dei sju skulekrinsane Ulstein kommune ein gong hadde, dette er lagt på ein blå botn. Kommunevåpenet vart laga av Asbjørn Waage i 1984. Besøk kommuna si heimeside her.        
15.11.13 08:56
ULSTEIN FJERNVARME
Ulstein Fjernvarme er ei nyetablert bedrift i Ulsteinvik som leverer fjernvarme til private og det offentlege. Deira fokus er fornybar energi gjennom aktivt utviklingsarbeid som trygger samfunnets fellesskap og framtid. Dei leverer varme og kjøling frå termisk oppvarming ifrå sjøen og har såleis miljøet sentralt i deira visjon.Osberget AS har fått det ærefulle oppdraget å byggje profilen deira frå starten. I arbeidet med logoen var nettopp miljøaspektet sentralt. Logoen skal reflektere at Ulstein Fjernvarme leverer både kjøling og varme. Dråpen er symbolikken på energikjelda deira. Den grønblå fargen er både varm, kald, og kan saman med si organiske form, assosierast til vatn, naturen og miljøet. Vi gleder oss til det vidare arbeidet med Ulstein Fjernvarme!
14.11.13 13:45
FURENE - 40 år!
Furene fyller i 2013, 40 år! I den samanheng har vi bistått med å utarbeide eit jubileumshefte. Gjennom 70 sider får interesserte eit innblikk i historikken til Furene AS, samt møte nokre av nøkkelpersonane bak den stadig veksande bedriftaFurene AS skal utvikle og levere tenester som er attraktive i den forstand at dei inkluderer og fremjar arbeid i aktivitet. Deira visjon er "Furene - for den som vil og kan!" og set menneske i fokus ved å la evner og anlegg hos kvar enkelt spire. Deira profil og verdiar ville vi fremje gjennom enkel grafikk som symboliserar det skjøre, men veksande menneske - og Furene som ei hjelpande hand i denne prosessen. Forfattar: Asle Geir Widnes Johansen
14.11.13 13:18
ULMATEC
Ulmatec leverer funksjonelle og spesialiserte marine løysingar for riggar og skip basert på kundane sitt behov. Saman med Tegneren står vi bak den grafiske profilen til Ulmatec.I samanheng med Nor-Shipping 2013 ønskja Ulmatec å friske opp profilen med både bildekonsept, brosjyrer, messestand og nye nettsider! Ulmatec ønskja å nytte enno meir av potensiale i profilen. Klare fargar, stramme linjer og bildebruk skulle forsterke dei som ein solid leverandør. Osberget takkar for oppdraget med utarbeiding av nye nettsider, design og leveranse av messestand og grafisk arbeid. Til bildekonsept har vi brukt fotograf Vasco Pinhol.

Besøk nettsidene til Ulmatec på www.ulmatec.no.            
24.07.13 14:02
Norsk Dystoniforening
Gjennom tett samarbeid med kunden har vi utvikla og designa dei nye heimesidene til Norsk Dystoniforening. Heimesidene er tilpassa mobil og nettbrett. Vi takkar for dette kjekke oppdraget! Nettsida kan du finne her.
12.07.13 14:58

 

 

Fantastiske Osberget er eit
fullverdig reklamebyrå.

Vi leverer alt innan
profilering og design.

   

Fantastiske Osberget
Postboks 168
6067 Ulsteinvik
post@osberget.no
70 00 90 90

Har laga nettside til stort Ulsmo-prosjekt
Fantastiske Osberget har laga nettsida til det store eigedomsprosjektet som Ulstein-selskapet Ulsmo har planlagt på Volsdalsberga. Sida har fått domenenamnet www.frisikt.ulsmo.no og kom «på lufta» denne veka.Det er ved sjøen på Volsdalsberga, rett sør for Color Line Stadion, at Ulsmo planlegg det som kan bli din neste bustad. Om lag 150 unike leilegheiter skal førast opp i to byggesteg. Her vil vere bustader for kvar ein smak, i ulike storleikar og prisklasser. Salsstart på første byggetrinn, Hus 1, 5 og 6, er forventa i løpet av 2. kvartal 2015. Bustadprosjektet er no inne til offentleg godkjenning og forventast å ligge klart i løpet av 1. kvartal 2015. Spennande oppdrag
– Vi er glade for å ha fått dette spennande oppdraget. Vi vart einige om at vi skulle profilere både sjølve bustadprosjektet og Ulsmo. Det meiner vi at vi har klart gjennom den sida vi har skapt, seier grafisk designar Marius Ertesvåg i Fantastiske Osberget. – Det var viktig å få tydeleg fram den flotte utsikta som husværa i dette prosjektet vil få. Derfor valde vi eit reint og enkelt design. Så var dei ei utfordring at det er to eigedomsmeklarar som skal selje husværa. Då måtte vi finne ei kommunikasjonsløysing som kjem begge til gode på ein likeverdig måte, fortel Marius, som legg til at fleire av bilda er tekne frå ei høg kran. På nettsida er det mogleg å sjå utsikta frå alle retningar. Kort veg til byen – kort veg til naturen
Volsdalsberga er eit fantastisk og landleg område der du kan spasere inn til eit av dei vakraste bysentera i Norge – på 15 minutt. Samtidig tilbyr dette området ved sjøen unike rekreasjonsmoglegheiter for store og små. Du kan fiske og bade frå svaberga – eller leike i strandkanten på badestranda. Samtidig ligg innfartsvegen lett tilgjengeleg, med optimal logistikk for innkøyrsel og avkøyrsel. Kort sagt optimal plassering for unge og vaksne!
10.12.14 13:34
Har laga nettside til stort Ulsmo-prosjekt
Fantastiske Osberget har laga nettsida til det store eigedomsprosjektet som Ulstein-selskapet Ulsmo har planlagt på Volsdalsberga. Sida har fått domenenamnet www.frisikt.ulsmo.no og kom «på lufta» denne veka.Det er ved sjøen på Volsdalsberga, rett sør for Color Line Stadion, at Ulsmo planlegg det som kan bli din neste bustad. Om lag 150 unike leilegheiter skal førast opp i to byggesteg. Her vil vere bustader for kvar ein smak, i ulike storleikar og prisklasser. Salsstart på første byggetrinn, Hus 1, 5 og 6, er forventa i løpet av 2. kvartal 2015. Bustadprosjektet er no inne til offentleg godkjenning og forventast å ligge klart i løpet av 1. kvartal 2015. Spennande oppdrag
– Vi er glade for å ha fått dette spennande oppdraget. Vi vart einige om at vi skulle profilere både sjølve bustadprosjektet og Ulsmo. Det meiner vi at vi har klart gjennom den sida vi har skapt, seier grafisk designar Marius Ertesvåg i Fantastiske Osberget. – Det var viktig å få tydeleg fram den flotte utsikta som husværa i dette prosjektet vil få. Derfor valde vi eit reint og enkelt design. Så var dei ei utfordring at det er to eigedomsmeklarar som skal selje husværa. Då måtte vi finne ei kommunikasjonsløysing som kjem begge til gode på ein likeverdig måte, fortel Marius, som legg til at fleire av bilda er tekne frå ei høg kran. På nettsida er det mogleg å sjå utsikta frå alle retningar. Kort veg til byen – kort veg til naturen
Volsdalsberga er eit fantastisk og landleg område der du kan spasere inn til eit av dei vakraste bysentera i Norge – på 15 minutt. Samtidig tilbyr dette området ved sjøen unike rekreasjonsmoglegheiter for store og små. Du kan fiske og bade frå svaberga – eller leike i strandkanten på badestranda. Samtidig ligg innfartsvegen lett tilgjengeleg, med optimal logistikk for innkøyrsel og avkøyrsel. Kort sagt optimal plassering for unge og vaksne!
10.12.14 13:34
Sjå, no er ho her, boka Hundre år – hundre personar i Ulstei
Så er boka her. Hundre år – hundre personar i Ulstein kom frå trykkeriet denne veka.– Denne boka er vårt bidrag til lokalhistoria i jubileumsåret 2014. Gjennom eit kortfatta og litt tabloid format ønskjer vi å lyfte fram personar som har vore med på å sette preg på Ulstein siste 100 åra. Boka skal vekke appetitt på forteljinga om bygda vår. Vil du vite meir om personane enn det vi har gitt plass til, må du gå til andre kjelder, seier Asle Geir Widnes Johansen som har vore redaktør for boka. – Kapitla i denne boka er korte, men fulle av komprimert historie. Her er oppfinningar og pågangsmot, her er slit og død, her er mot, talent og framtidstru. Her er konkursar og blomstrande oppstode; kunst, kultur, rikdom og vekst. Du finn kamp for omsorg og betre helse. Du finn samferdsle, motstandskamp, skulestell og oppfinningar. Du kan lese om politikk, foreiningar, blømande butikkar, bibliotek, hotell og idrett. – Ikkje minst er det fisken, båten og havet. Du ser tidskontrasten frå smier og slippar og fram til dagens internasjonale skipsbygging, offshorereiarlag og design i verdsklasse. Det har vore nedturar, men mykje har gått opp i Ulstein dei siste tiåra. Vi sender vår takk til pionerane; slitarane, dei modige plogspissane. Samtidig kan vi dvele litt ved vegen vidare, seier Widnes Johansen. Han legg til: – Ulstein er først og fremst eit havland. Folket her har hausta frå havrommet år ut og år inn. Sjøen har vore den sentrale transportåra. Truleg har dei rett, dei som hevdar at framtida vår er avhengig av korleis vi forvaltar og vidareutviklar kunnskapen om havrommet. Her finn vi mange løysingar på store utfordringar: mat, energi og klima. I dag er vi verdsleiande på område som offshore, maritim næring og sjømat. Vi må ta grepa som sikrar at held posisjonen. Så må vi verne om mangfaldet; dei mange tilflyttarane som kjem hit for å finne tryggleik og fred – og gjere sin innsats for fellesskapen. Det er alltid dei rause, opne samfunna som lykkast best. Det er ikkje vanskeleg å ta for seg dei siste hundre åra og finne personar som kvar på sin måte har gjort Ulstein til det kommunen er i dag. Vi kunne ha enda på 50; vi kunne ha valt ut 200. Det manglar ikkje på menneske. Nokre var opplagde og låg i dagen. Andre har det vore diskusjon om. Her finst ingen fasit. Men ideen låg der, nemnda vart utplukka, meiningane har vore mange, og temperaturen til tider høg. Diskusjonane vil halde fram. Det fine er at dette skaper engasjement og spreier kunnskap om vår nære historie. Ikkje komplett, slett ikkje; men bilde for bilde, bit for bit.   PS: Ornamentet som pryder framsida av denne boka, ber også med seg ei forteljing. Det er henta frå taket i Ulstein kyrkje. Johan Haddal var prydmålar og utførte mange dekorasjonsarbeid i regionen. Han har mellom anna måla taket, dørene og gallerifronten i Ulstein kyrkje. Vi lar kyrkjemønsteret til Haddal symbolisere det historiske flettverket i denne boka
30.11.14 12:32
Jubileumsutgåva av Levd liv i handelen denne veka
Den tiande utgåva av Levd liv ligg føre. Det populære årsskriftet til Ulstein historielag er dermed ei jubileumsutgåve i jubileumsåret 2014. Dette blir markert.I boka, som i år er på 168 sider, vil du finne ein artikkel som fortel om historia bak Levd liv. Du vil også finne mykje lokalhistoriske stoff om 1814. I den andre enden av tidslinja tek boka for seg eit fenomen frå 1980-talet – den gongen den unge Sissel Kyrkjebø samla 1.700 i Ulsteinhallen. Levd liv blir gitt ut av Ulstein historielag i samarbeid med Osberget AS. Aksel Hauge har leia redaksjonsnemnda og Magne Grimstad jr. har vore redaktør. Boka har selt godt, og i jubileumsåret ventar historielaget seg ekstra godt sal.
– Vi hadde aldri klart å skape Levd liv utan dei mange velvillige forfattarane rundt om i bygdene i Ulstein. For redaksjonsnemnda har det vore eit mål å få med stoff frå alle krinsane i kommunen. Stort sett har vi lykkast med det, seier Hauge. I årets utgåve har Kåre Alme skrive artikkelen «John Alme – japansk krigsfange», Egil Myrene har levert artiklane «Haddal Notlag» og «Steingardane i Haddal». Otto Botnen fortel om «Serine i Nilsgarden». Asle Geir Widnes Johansen har skrive artiklane «Ulstein i 1814 og åra før», «Prestens tale i mars 1814» - og om Sponders Booking som «Ville flytte musikklivet til Sunnmøre». Gunn Berit Gjerde fortel om Osa-Petter, Rolf Sundgot om «Fløhamna». Så fortel Øyvind Hasund om Hallvard Hasund, medan Karl Kleven skriv «Om tida i likningsetaten frå 1956 og framover». Knut Arne Høyvik fortel om «Notbasar i Ulstein». Aud Marit Wiig og Guri Alme avsluttar denne utgåva av Levd liv med «Ulstein kunstlag 70 år». Som vanleg er boka rikeleg utstyrt med historiske bilde og illustrasjonar; båtar, gardar, bygningar, verksemder og menneske. Ungdomar frå Ulstein Tensing vil selje boka på dørene onsdag og torsdag denne veka. I tillegg kan du kjøpe boka hos dei lokale bokhandlarane eller på standen til Ulstein Historielag på Amfi førstkomande laurdag. Dessutan kan du tinge boka via nettbutikk på nettsidene til historielaget www.ulsteinhistorielag.no  og Fantastiske Osberget www.osberget.no .  
03.11.14 13:38