ReNorway
ReNorway er leverandør av fjernvarmesystem og ”plug & play”-energisentralar med universell utforming som er meir kostnadseffektiv og installasjons- og brukarvennlig enn dagens løysingar. Kombinasjoner av kjend teknikk med nye løsningar som blir patentert.  Vi har laga filmen deira!
13.05.14 08:42
Romantic Styling

Utstilling ved Kunstmuseet KUBE 16.11 - 31.12.2013

Fantastiske Osberget fekk dette spanande oppdraget og har designa logo, kunstkatalog, plakat, invitasjon, veggfolie og banner. Utstillingsåpninga laurdag 16. november vart ein knallsuksess med over 250 besøkjande. Takk for eit supertgivande prosjekt!Romantic Styling er ein utstilling der forstaden står i sentrum både i motivkretsen og gjennom kunstneranes bakgrunn. Vi møter forstadsmenneske og forstadens ulike karaktererar. Deiras verdiar, draumar og kvardagsliv lyftast fram og belysast frå ulike hold. Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll tilhøyrer ein generasjon kunstnera som har vakse opp i ei tid då vårt vestlige overflodssamfunn har nådd toppen av alle konjunkturar. Dei er samtidig i den generasjonen som kanskje fyrst har fått kjenne på dei negative fylgene denne ikke-bærekraftige utviklinga har hatt og vil kome til å få for miljø og fordelingspolitikken. Dette er tema dei begge har tatt med inn i kunsten, blant anna gjennom gjenbruk av material.  
18.11.13 09:16
Budsjett og økonomiplan Ulstein kommune
Vi har i samarbeid med Ulstein Kommune utarbeida Budsjett- og Økonomiplanen for 2014 - 2017. Per Eide har tatt bilda. Vi takkar for arbeidet!Ulstein er ein kommune på øya Hareidlandet på Sunnmøre i Møre og Romsdal, med kommunesenteret Ulsteinvik. Han grensar i aust til Hareid kommune. Mot vest ligg øykommunen Herøy. Mot søraust, over Vartdalsfjorden, ligg Ørsta og Volda. Bygdene Haddal, Eiksund, Hasund, Dimnøya, Flø, Skeide og Ulstein ligg alle i Ulstein kommune. Kommunevåpenet viser ei rekke med sju taggar i gull som symboliserer dei sju skulekrinsane Ulstein kommune ein gong hadde, dette er lagt på ein blå botn. Kommunevåpenet vart laga av Asbjørn Waage i 1984. Besøk kommuna si heimeside her.        
15.11.13 08:56
ULSTEIN FJERNVARME
Ulstein Fjernvarme er ei nyetablert bedrift i Ulsteinvik som leverer fjernvarme til private og det offentlege. Deira fokus er fornybar energi gjennom aktivt utviklingsarbeid som trygger samfunnets fellesskap og framtid. Dei leverer varme og kjøling frå termisk oppvarming ifrå sjøen og har såleis miljøet sentralt i deira visjon.Osberget AS har fått det ærefulle oppdraget å byggje profilen deira frå starten. I arbeidet med logoen var nettopp miljøaspektet sentralt. Logoen skal reflektere at Ulstein Fjernvarme leverer både kjøling og varme. Dråpen er symbolikken på energikjelda deira. Den grønblå fargen er både varm, kald, og kan saman med si organiske form, assosierast til vatn, naturen og miljøet. Vi gleder oss til det vidare arbeidet med Ulstein Fjernvarme!
14.11.13 13:45
FURENE - 40 år!
Furene fyller i 2013, 40 år! I den samanheng har vi bistått med å utarbeide eit jubileumshefte. Gjennom 70 sider får interesserte eit innblikk i historikken til Furene AS, samt møte nokre av nøkkelpersonane bak den stadig veksande bedriftaFurene AS skal utvikle og levere tenester som er attraktive i den forstand at dei inkluderer og fremjar arbeid i aktivitet. Deira visjon er "Furene - for den som vil og kan!" og set menneske i fokus ved å la evner og anlegg hos kvar enkelt spire. Deira profil og verdiar ville vi fremje gjennom enkel grafikk som symboliserar det skjøre, men veksande menneske - og Furene som ei hjelpande hand i denne prosessen. Forfattar: Asle Geir Widnes Johansen
14.11.13 13:18
ULMATEC
Ulmatec leverer funksjonelle og spesialiserte marine løysingar for riggar og skip basert på kundane sitt behov. Saman med Tegneren står vi bak den grafiske profilen til Ulmatec.I samanheng med Nor-Shipping 2013 ønskja Ulmatec å friske opp profilen med både bildekonsept, brosjyrer, messestand og nye nettsider! Ulmatec ønskja å nytte enno meir av potensiale i profilen. Klare fargar, stramme linjer og bildebruk skulle forsterke dei som ein solid leverandør. Osberget takkar for oppdraget med utarbeiding av nye nettsider, design og leveranse av messestand og grafisk arbeid. Til bildekonsept har vi brukt fotograf Vasco Pinhol.

Besøk nettsidene til Ulmatec på www.ulmatec.no.            
24.07.13 14:02
Norsk Dystoniforening
Gjennom tett samarbeid med kunden har vi utvikla og designa dei nye heimesidene til Norsk Dystoniforening. Heimesidene er tilpassa mobil og nettbrett. Vi takkar for dette kjekke oppdraget! Nettsida kan du finne her.
12.07.13 14:58

 

 

Fantastiske Osberget er eit
fullverdig reklamebyrå.

Vi leverer alt innan
profilering og design.

   

Fantastiske Osberget
Postboks 168
6067 Ulsteinvik
post@osberget.no
70 00 90 90

Stor kontrakt til Fantastiske Osberget
Etter at klagefristen gjekk ut, kunne gjengen i Fantastiske Osberget juble for å ha blitt tildelt rammeavtale på kjøp av grafiske teneste til Møre og Romsdal Fylkeskommune. Rammeavtalen går over to år.I grunngjevinga står det mellom anna at selskapet har "meget god kompetanse og erfaring innen formgivning, digitalt innhold og profilutvikling." Vidare i grunngjevinga er det vist til "svært gode arbeidsprøver som viser solid fagkompetanse med stor grad av kreativitet." Osberget er vurdert til å vere den som har levert det beste svaret på tildelingskriteriane med eit ryddig, gjennomgåande grundig svar og godt knytta opp mot krava til fylkeskommuna. I veke 43 reiser Fantastiske Osberget til Molde for å starte jobben. Vi gler oss!
15.10.14 21:20
ROBINET AS har fått svær produktkatalog
No har ROBINET AS fått den nye produktkatalogen sin. Det er ei omfattande og fin trykksak på heile 260 sider med eit imponerande produktutval. Katalogen er designa og produsert av Osberget.Osberget har samarbeidd med ROBINET ei god stund og har designa og produsert nettside, profilhandbok, produktark og visittkort til bedrifta. - Du må vere nokså pedantisk når du arbeider med ein slik omfattande produktkatalog. Det er ikkje alltid like lett for eit kreativt hovud. Men det har gått fint etter kvart, smiler designar Marius Ertesvåg. Han synest arbeidet med katalogen har vore lærerikt: – Rør er slikt som finst over alt, rundt oss og under oss. Hos ROBINET er dei veldig kunnskapsrike. Derfor er dei så inspirerande å samarbeide med, legg han til. Stolt av produktet
- ROBINET AS er endeleg i mål med vår nye produktkatalog, til glede for oss sjølve,
men ikkje minst for dei mange kundane våre som i lengre tid har etterspurt denne.
Dette er ein omfattande prosess som krev tett samarbeid frå dei involverte. I heile prosessen har personellet hos Osberget stått ved vår side og guidet oss fram til eit resultat vi har all grunn til å vere stolte av. Deira kunnskap om design og visuelt uttrykk går igjen i det resultatet vi sit igjen med no. Vi takkar for godt samarbeid, helsar dagleg leiar Frank Borge i ROBINET.
Flotte lokale i Saunesmarka
– Vi er glade for oppdraget og det gode samarbeidet med ROBINET. Bedrifta har skaffa seg eit flott bygg i Saunesmarka i Ulsteinvik. Der er det reint og ryddig – og alltid hyggeleg å kome inn, takkar dagleg leiar Magne Grimstad. ROBINET AS vart etablert på Askøy utanfor Bergen i 1992. Dei første 20 åra var marknadsaktivitetane i Norge i hovudsak retta mot dei store røyrgrossistane som utgjorde selskapets forhandlarledd mot industrien i Norge. I 2011 tok bedrifta spranget frå å vere ein rein forhandlar av ventilar til å bli ein fullsortiments industrigrossist med eit produktspekter tilpassa den maritime industrien.  - Dyktige medarbeidarar med mange 10-års erfaring frå bransjen vart tilsett, og i februar 2011 opna vi avdeling i Ulsteinvik. I August 2012 flytta vi inn i eit nytt spesialtilpassa kontor og lagerbygg på 2500 m² sentralt i Ulsteinvik. Vi er i dag vel etablert som ein industrigrossist som frå lokalt lager leverer eit komplett varespekter som inkluderer ventilar, aktuatorar, rør og delar i alle utføringar og materialar, fortel ROBINET på heimesida si. I desse tider då sentralisering og distansering ser ut til å vere trenden, gjer ROBINET det motsette og samlar varer, service og kompetanse der då dei høyrer heime. Der kundane er.  
04.09.14 09:54
Ulstein Historielag med nettside
Onsdag denne veka kunne leiar Aksel Hauge, trykke på knappen. Dermed var nettsida til Ulstein Historielag på lufta. Ho skal fungere både som ei infoside og som ein lokalhistorisk ressurs.På ulsteinhistorielag.no vil du finne både informasjon om laget, komande og tidlegare tilskipingar og lokalhistoriske artiklar og bilde. Dessutan har sida nettbutikk, der du kan bestille publikasjonar som historielaget har vore med på, til dømes Levd liv og Kvinner som bygde ein by. – Vi opplever ei aukande interesse for lokalhistorie og historiske bilde på nett. Dette vil vi vere med på. Med ein slik kanal ut til publikum vil vi gjere folk meir kjende med arbeidet vårt og historia til dette lokalsamfunnet. Vi både håper og trur at dette skal auke interessa for og aktiviteten i historielaget. Vi er sjølvsagt også interesserte i å kome i kontakt med personar som kan bidra med historiske artiklar og bilde frå lokalmiljøet, stoff som vi i neste omgang kan presentere i årsskriftet vårt Levd liv, seier leiar i Ulstein Historielag, Aksel Hauge. Gjer historia meir tilgjengeleg
– Det er mange utflytta som er interesserte i historia til Ulstein. Nettsida vil gjere fortida meir tilgjengeleg for alle. Dette blir ein flott lokalhistorisk ressurs, resonnerer designar Tone Sjåstad i Fantastiske Osberget AS. Ho legg til: – Vi har hjelpt historielaget med å ta steget inn i den digitale verda og håper at det skal gjere laget meir synleg og attraktivt, også for yngre generasjonar. Sida er enkel å bruke, både navigere og lese. Vi har brukt publikasjonsløysinga Osberget GO som er utvikla til denne type formål i til dømes mindre lag og organisasjonar. No kan publikum gle seg til mykje god informasjon og mykje godt lokalhistorisk stoff i tida framover. 10-årsjubileum
Styret i Ulstein historielag har drøfta saka ei tid. Etter kvart vart det bestemt å lansere nettsida i høve 10-årsjubileet for årsskriftet Levd liv, som laget gir ut i bokform kvar haust. Jubileumsutgåva blir send til trykkeriet i desse dagar og er i sal frå starten av november. Aksel Hauge håper den nye nettsida kan føre til at yngre menneske får interesse for den lokale historia. Laget vil gjerne rekruttere nye medlemmer: – Vi operere med ein svært rimeleg kontingent (100 kroner) som også gir rabatt på årsskriftet. På nettsida skal alle interesserte få god informasjon om kva aktivitetar vi legg opp til. Samstundes vil vi publisere referat frå tilskipingane våre. Vandring på Klubbeneset
Det første arrangementet som står for tur no, er ei vandring på Klubbeneset søndag 21. september. – Vi vil sjå på den gamle Kleivastova som har fått ein fin plass der. Så skal vi gå ned til sjøbua på Klubbeneset. Ho er den einaste sjøbua i Ulstein som er intakt i dag, avsluttar Hauge.          
03.09.14 13:54