Synlege merkevarer og tydeleg kommunikasjon

Kontakt oss gjerne

Dette kan vi hjelpe deg med

Osberget leverer full pakke! Vi bistår kunden med å styrke merkevare og identitet, anten bedrifta er nyoppstarta eller godt etablert. Vi samarbeidar med fotografar, tekstforfattarar og 3D-designarar dersom det er behov for leveranse knytt til dette.
Våre tenester

Visste du at vi også sel bøker?

Dei beste fortellingane får du hos oss. Vi har fleire eventyrlege historier! Vi har fleire bøker til sal på vår nettbutikk. Sjå om vi har boka for deg.
Les meir

Kan vi gjere deg fantastisk glad?

Vi skal vere folkelege, attraktive og framoverlente. Det skal ikkje vere stivt og formelt hos oss, men høgt under taket og hyggeleg. Vi vil vere blant dei første du tenker på når du har eit oppdrag innan design, og du skal føle deg trygg på at vi leverer kvalitetSom ein god partnar på marknadsføring set vi kunden i fokus, men gløymer ikkje at bedrifta er tufta på arbeidaren som skal ha ein god kvardag.