Vi skal vere folkelege, attraktive og framoverlente. Det skal ikkje vere stivt og formelt hos oss, men høgt under taket og hyggeleg. Vi vil vere blant dei første du tenker på når du har eit oppdrag innan design, og du skal føle deg trygg på at vi leverer kvalitet. Som ein god partnar på marknadsføring set vi kunden i fokus, men gløymer ikkje at bedrifta er tufta på arbeidaren som skal ha ein god kvardag.