Kilishare

Kilishare er eit utviklingsprosjekt i byen Himo ved foten av Kilimanjaro i Tanzania. Målsettinga til prosjektet er å gi born og unge god helse og god utdanning. I tillegg driv Kilishare med ulike prosjekt som skal gi arbeid og utvikling i regionen.

Osberget har bl.a bistått med profilering og nettside, samt økonomiske bidrag i form av julegåve frå dei tilsette. Kilishare (Bethel Home and school) er registrert som ein ikkje-kommersiell organisasjon i Tanzania no: 3604 yr. 2008. Meir om prosjektet finn du på www.kilisharelodge.com eller http://smallandbigintanzania.blogspot.com/

Ved å engasjere seg i Kilishare, tek Osberget ansvar for å oppfylle nokre av berekraftmåla til FN slik som god helse (3), god utdanning (4) og anstendig arbeid og økonomisk vekst (8). Osberget vil ved behov fylgje opp prosjektet ved sjølvsyn for å sjå utvikling og framdrift og drøfte ulike tiltak og oppgåver med dei tilsette i Kilishare.

Om du har lyst å støtte prosjektet kan du ta kontakt med dagleg leiar Magne Grimstad jr., magne@osberget.no I +47 932 17 366