Fantastiske Osberget bistår deg med eigedomsfoto på Sunnmøre – anten det er heim, fritidsbustad eller næringslokale. Vi sørger for at du får ei fantastisk bra oppleving frå du bestiller oppdrag til ferdig levert produkt.

Om du i tillegg vel oss til å fotografere eigedomen din med drone, så får potensielle kjøparar god oversikt over plassering og nærområde – og staden din tek seg også betre ut frå lufta!

Treng du hjelp til andre typar fotografering?

Vi leverer mellom anna portrettfoto av tilsette, bildemaner med bildebank, eller flotte konseptfoto for marknadsføringa. Les meir om dette under Film og Foto