Ny logo og nettside for Tannhelselaget

Tannhelselaget

Tannhelselaget er ein mellomstor tannklinikk i Kyrkjegata i Ørsta. På klinikken har dei stort fokus på at folk skal føle seg trygge og godt teke imot med tannlegen, noko dei også ønskte å få fram gjennom den nye logoen og nettsida.

Bilde av en smilende blond kvinne med hvite tenner, med logoen til Tannhelselaget satt over et blått filer oppå.

I designet av logoen har vi utforma eit logosymbol som dannar forma av ei tann og eit hjarte. Dei runde formene i symbolet og i namnetrekket skaper eit vennlig uttrykk, og reflekterer Tannhelselaget si målsetting om at alle pasientane skal føle seg trygge og godt ivareteke med dei.

På den nye nettsida til tannhelselaget har vi jobba med å gjere viktig informasjon som prisar og informasjon om behandlingane lett tilgjengeleg. For å illustrere dei ulike tenestane har vi også utforma eit eige ikonsett basert på logoen.

www.tannhelselaget.no

forsidebilde for nettsiden
nettsiden vist på mobil
nettsiden vist på laptop
mockup av fire sider fra nettsiden
Gå til toppen