Tenester

Motion og animasjon

Animasjon og motion har blitt sterke verkemiddel innan marknadsføring av produkt og tenester. Rørsle og lyd i tillegg til bilde og tekst, vekker kunden si merksemd og skaper engasjement på alle plattformer. Ved bruk av gode illustrasjonar og grafikk som kjem til liv, kan ein enklare forklare og vise fordelane med eit produkt eller ein teneste. Dette skaper tillit hos kunden.

Animasjon kan mjukne opp tema som er tyngre å fordøye og enklare formidle abstrakte konsept eller tenester som er vanskelig å forklare kun gjennom tekst eller bilde. Animasjon og motion er også utruleg fleksibelt. Med både 2D- og 3D-animasjonar kan du velge mellom utallige stilar og skreddersy innhaldet til di bedrift. Resultatet kan nyttast både på nettsider, sosiale medium, messer og mykje mer.

Mobilskjerm med et stillbilde av reknes animasjonsfilm video som viser en bil som kjører inn i et avfallshåndteringsområde.

    Ta en kaffi med oss

    Melding    Gå til toppen