Videoproduksjon av kundehistorier skaper engasjement!

av Lena Johnsen
15. mai, 2024

Med gode kundereferanser bygger du tillit og troverdighet både hos kunder, samarbeidspartnere, internt i firmaet, og ute i det større markedet. Fokus på kundehistorien som et salgsverktøy er en økende trend som også har positive ringvirkninger for blant annet rekruttering.

 

 

Gode kundereferanser styrker tilliten og øker troverdigheten – ikke bare blant kunder og samarbeidspartnere, men også internt og i det bredere markedet. Kundehistorier er tilbakemeldinger fra reelle kunder som fungerer som et sosialt bevis på at selskapet leverer det de lover.

Når en skal vise frem kundehistorien er det viktig å både fokusere på kvaliteter som viktige salgsfortrinn, og å sette av tid til å presentere kunden som uttaler seg for å etablere troverdighet. For salgsfortrinn som skal hentes frem bør man tenke over hva som vil trigge målgruppen. Alt fra kundeservice til funksjon og effekt er bra å hente frem. For presentasjon av kunden er det viktig å hente frem kvalifikasjonene som gjør at de bør lyttes til. Det kan for eksempel være erfaring, ekspertise eller markedsposisjon.

Overbevisende virkemidler:

  • Resultatorientert: Referanser som demonstrerer konkrete resultater eller suksesshistorier etter å ha brukt selskapets løsninger
  • Serviceorientert: Positive tilbakemeldinger om kundepleien
  • Relevans: Referanser bør være fra kunder som ligner på målgruppen du ønsker å nå, enten gjennom bransje, størrelse eller utfordringer

Kundehistorien kan fortelles på ulike måter

an-illustrated-style-image-in-a-16_9-format-depicting-a-professional-video-production-scene-for-a-customer-story

Video med intervju: Å lage kundeintervjuer hvor fornøyde kunder deler sine historier og erfaringer, er en effektiv måte å engasjere publikum på. Dette gir en personlig tilnærming og gjør det enkelt for potensielle kunder å relatere seg til suksesshistoriene. Film er et flott medium for å presentere kunden godt og skape tiltro til de som uttaler seg, samt presentere produkt, tjeneste og firma på en naturlig måte.

Artikler og innlegg: Skriftlig innhold som inneholder kundehistorier og suksesshistorier kan deles på firmaets nettside, blogg eller sosiale medieplattformer. Dette gir muligheten til å gå i dybden på kundens reise og hvordan firmaet har vært en del av suksessen.

Anbefalinger og attester: Å vise frem kundeanbefalinger og attester i markedsføringsmaterialet er en enkel, men effektiv måte å bygge tillit på. Dette gir potensielle kunder direkte tilgang til tilbakemeldinger fra eksisterende kunder.

Case-studier: Å utarbeide detaljerte case-studier som viser hvordan firmaet løste spesifikke problemer eller utfordringer for kunder kan bygge tiltro og øke attraktivitet.
Uansett hvilken metode du velger å bruke for å vise frem kundereferanser, er det viktig å være autentisk og ærlig. Ærlige tilbakemeldinger, selv om de ikke alltid er perfekte, kan være like effektivt som ros. Ved å vise frem ekte kundehistorier vil du kunne bygge tillit og troverdighet.

Et godt eksempel på kundehistorie film kan du se i filmen av Babord som vi har produsert for Xledger her. Denne filmen viser noe av teknikkene som kan brukes for å få en troverdig og profesjonell presentasjon av kundehistorien.

Ønsker du bistand med profesjonell fortelling av din kundehistorie?
Kontakt Åge Grimstad eller Stine Johnsen for å høre mer om hva vi kan gjøre for deg.

Gå til toppen