Hei kjære kunde og samarbeidspartnar

Vi i Fantastiske Osberget er som dei fleste av dokke med på den nasjonale dugnaden for å avgrense spreiing av koronaviruset, ved å ta dei fleste ansatte ut i heimekontor og lukke kontora for besøkande i denne perioden. Tiltaket gjeng i effekt frå og med mandag 16. mars 2020 og vil vare i ei periode framover.

Illustrasjon for smitteværn i sammenheng med corona

Vi er framleis på jobb, og tek i mot ordre og utfører arbeid, men ønsker at vi saman tek møter og avklaringar over telefon og Skype so mykje som mogleg. Der vi har behov for å treffast vil vi iht. helsedirektoratet sine råd vaske henda godt før og etter møtet, og ikkje handhelse, og ber dokke gjere det same i solidaritet med dei sårbare i samfunnet vårt.

Ta kontakt med oss for å avklare arbeid framover, og tilrettelegging av oppgåver saman.

Gå til toppen