Annonseproduksjon og drift på Meta og LinkedIn

Regnskap Norge

Regnskap Norge er bransjeforeininga for statsautoriserte rekneskapsførarar i Norge. I 2022 ønskte dei å nytte sosiale medium til å promotere konferansen Overskudd samt Regnskap Norge Akademiet.

Oppsett med fem annonser for Overskudd

Overskudd er eit årleg arrangement som passar for alle som jobber i bransjen. Her hadde Regnskap Norge utforma mykje materiell med sine interne ressursar. Vi fekk utforme det som mangla av annonsemateriell og utarbeidde tekster til postane. Vi bisto også med å lage publiseringsplan, definere målgrupper og drifte annonsene.

Det er alltid et godt samarbeid i våre prosjekter med ryddig dialog og god oppfølging. Fantastiske Osberget er tilgjengelige og leverer på korte frister når det er nødvendig. En veldig god partner når tiden ikke strekker til internt, og tar oppgaver som er små og større prosjekter med lenger varighet. Anbefaler de på det sterkeste.

Thea Klepp

Markedsansvarlig i Regnskap Norge

Regnskap Norge Akademiet er ein portal for kurs og kompetanseutvikling. Dei tilbyr fem ulike sertifiseringsprogram. Også her hadde Regnskap Norge mykje underlagsmateriale i form av animasjonar vi tidligare hadde levert, samt filming dei har gjort internt, og ulike tekster og landingsside. Målet var å gjenbruke mest mogleg av det som var laga for før, og få kjøre ei annonseperiode på 3 månader ut frå dette.

 

Vi var heldige og fekk også jobbe med Regnskap Norge i 2023 på dette prosjektet!

Fem annonser for RN Akademiet vist på mobilskjermer
Gå til toppen