Ikonsett for Xledger Norge

Xledger er det 100% skybaserte ERP-systemet som er utvikla for å forenkle arbeidsdagen for dei som jobbar med rekneskap og økonomi. Selskapet var lansert i Norge i 2005 og har også kontor i Sverige, Storbritannia og USA.

Mockup av ikonene til Xledger

Vi har laga nettstad og ulikt materiell for Xledger opp igjennom åra, og no er det siste prosjektet klart. Eit minimalistisk ikonsett som står i stil med den karakteristiske profilen til Xledger.

I arbeidet med ikonsettet har vi lagt vekt på at det skal fungere godt i digitalt format og fleire ulike funksjonar. Vi har samarbeida tett med kunden for å påsjå at alle behov vart oppfulgt, og resultatet vart eit fleksibelt ikonsett med ulike variantar og høve til å endre farge.

Det er alltid en glede å samarbeide med Osberget. De forstår hva vi vil ha og fikser det utrolig fort. Vi har samarbeidet i mange år - og kommer til å gjøre det i flere år fremover.

Tina Marie Steen-Olsen

Senior DIgital Marketing Specialist
Gå til toppen