Nortura Bærekraftsrapport

Nortura

Vi er stolte av å kunne presentere Norturas berekraftsrapport for 2022. Nortura er ein av Noregs største matprodusentar. Dei mest kjende merkevarene dei har er Gilde og Prior, og dei er til stades i alle norske daglegvarekjeder

På en laptop ser vi norsk natur og uthentet tekst fra bærekraftsrapporten til Nortura

Rapporten er hittil den mest omfattande og opne rapporteringa knytt til Norturas påverknad på berekraft, og oppsummerer korleis Nortura påverkar klimaforandringar, naturmangfald, dyrevelferd og folkehelse gjennom verdikjeda si – både positivt og negativt.

Publisering av en bærekraftsrapport er en krevende jobb, hvor mye må på plass, verifiseres og endres flere ganger. Tydelig kommunikasjon med en skarp designer som forsto våre behov med en gang og oversatte dem til et smart design som bidro til et effektiv og smertefritt samarbeid. Vi er veldig stolte og fornøyde med resultatet, og ser frem til å jobbe med Fantastiske Osberget igjen.

Laura Fouilland

Seniorrådgiver Bærekraft | Nortura SA

Nortura ønskte ein ryddig og delikat måte å presentere årets innhald på, og med god kommunikasjon og godt samarbeid har rapporten fått ein flott oppdatert layout. Vi har laga eit heilt nytt design basert på profilen, med nokon element vidareført frå fjorårets rapport.

Rapporten inneheld mange nye tema, som klimautslepp frå husdyrproduksjon, andelen fornybar energi frå produksjonsanlegg og mykje meir. I årets rapport er det større variasjon i bruk av tekst, bilete og visualiseringar av tal, og vi har ein gjennomgåande designstil som framstiller desse oversikteleg og innbydande.

Det er no mogleg å navigere seg rundt via ein sidemeny og klikkbare element. Fleire stader er det lenkja til Norturas nettsider for å kunne lese meir enn det som er inkludert i rapporten. Denne rapporten skal ikkje trykkjast og kan derfor brukast på alle digitale flater.

Mor og to barn ute i naturen
Presentasjon av en side fra bærekraftsrapporten
Bilde av mange egg i en fabrikk
Presentasjon av en side fra bærekraftsrapporten
Presentasjon av en side fra bærekraftsrapporten
Gå til toppen