Referanseartikkel med kundeintervju

Techem

Techem er ein global marknadsleiar innan auka energieffektivitet i bygg. Sentralt for verksemda er tenesten individuell måling, som fordeler straumkostnadane på bu-einingane etter faktisk forbruk. Dette er meir rettferdig, samstundes som forbruk og kostnadar gjerne vert redusert. For å få kommunisert dette ut i marknaden såg dei potensialet i å få utforma gode artiklar med kundereferanser.

et magasin ligger åpent på et bord og viser en kundereferanse med tekst og bilder

For å sikre språk, innhald og struktur kom vi saman med Techem for å lage eit styringsdokument. Vi sette oss inn i fordelane med Techem si løsying, og kva som var viktig å kommunisere vidare.  Målet var å lage eit grunnlag som skal gjere det enkelt å produsere nye artiklar i samme tone og stil framover.

Like viktig var det å få på plass ein bildemanér, før vi skulle fotografere intervjuobjektet. Denne manéren skal vere førande også for framtidig fotografering til slike artiklar.

Etter at vi begynte samarbeidet med Fantastiske Osberget ble endelig vårt ønske om å lage referanseartikler realisert. Fantastiske Osberget har vært svært kompetente i prosessen og de responderte raskt på våre behov. Vi er svært godt fornøyd med resultatet og de er trivelige å samarbeide med. Tusen takk for en smidig prosess, vi gleder oss til å samarbeide med dem igjen!

Katrine Furulund

Markedsansvarlig, Techem

Artikkelen skulle publiserast på nettsida, så vi måtte strukturere teksten og tilpasse bildeformata ut frå dette. I tillegg designa vi ein mal for korleis artikkelen skulle sjå ut som PDF.

Sjølve intervjuet med kunden vart utført av vår partnar på tekst, Samtext, og reinskrive til ferdig artikkel. Deretter sette vi alt opp i malen vi hadde laga, og Techem la innhaldet ut på eiga nettside.

Gå til toppen