Referanseartikkel med kundeintervju

Techem

Techem er en global markedsleder innen økt energieffektivitet i bygg. Sentralt for virksomheten er tjenesten individuell måling, som fordeler strømkostnadene på bo-enhetene etter faktisk forbruk. Dette er mer rettferdig, samtidig som forbruk og kostnader gjerne blir redusert. For å få kommunisert dette ut i markedet så de potensialet i å få utforme gode artikler med kundereferanser.

et magasin ligger åpent på et bord og viser en kundereferanse med tekst og bilder

For å sikre språk, innhold og struktur kom vi sammen med Techem for å lage et styringsdokument. Vi satte oss inn i fordelene med Techem sin løsning, og hva som var viktig å kommunisere videre.  Målet var å lage et grunnlag som skal gjøre det enkelt å produsere nye artikler i samme tone og stil fremover.

Like viktig var det å få på plass en bildemanér, før vi skulle fotografere intervjuobjektet. Denne manéren skal være førende også for framtidig fotografering til slike artikler.

Etter at vi begynte samarbeidet med Fantastiske Osberget ble endelig vårt ønske om å lage referanseartikler realisert. Fantastiske Osberget har vært svært kompetente i prosessen og de responderte raskt på våre behov. Vi er svært godt fornøyd med resultatet og de er trivelige å samarbeide med. Tusen takk for en smidig prosess, vi gleder oss til å samarbeide med dem igjen!

Katrine Furulund

Markedsansvarlig, Techem

Artikkelen skulle publiserast på nettsiden, så vi måtte strukturere teksten og tilpasse bildeformatene ut fra dette. I tillegg designet vi en mal for hvordan artikkelen skulle se ut som PDF.

Selve intervjuet med kunden ble utført av vår partner på tekst, Samtext, og renskrevet til ferdig artikkel. Deretter satte vi alt opp i malen vi hadde laget, og Techem la innholdet ut på egen nettside.

Gå til toppen