Universell utforming

en finger trykker på et tastatur med knapp for WCAG
Web Content Accessibility Guidelines.
av Osberget
25. januar, 2024

Er nettstaden din utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for brukaren? Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv du på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå? Har kunden problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda for dårleg, eller har du lagt ut filmar utan undertekst?

Alle offentlige nettstadar og aktørar som leverer tenester til det offentlige er pliktig til å vise fram tilgjengelighetserklæring. Erklæringa skal opprettast i Digdirs sentrale løysing, uustatus.no. Tilgjengeligheitserklæringa hjelper verksemdene med å få oversikt over status og gir brukarane av nettsida muligheit for å gi tilbakemelding når nettsida ikkje fungerer for dei.

Klikk her for mal for utfylling av tilgjengeligheitserklæring.

Offentlig sektor skal følgje 48 krav, men privat sektor skal følgje 35 krav. Klikk her for å sjå alle krava.

Ta kontakt med Fantastiske Osberget for hjelp på service@osberget.no eller 932 17 366.

Gå til toppen