Opplæringsvideo for bedrifter

av Lena Johnsen
31. august, 2023

Spar tid, krefter og kroner på opplæring, opplysning og informasjonsformidling. Om ditt budskap skal treffe dine kunder, brukere, ansatte eller folk flest sitter vi med erfaringen som skal til for å hjelpe deg. Vi hjelper deg å strømlinje innhold, bryte opp tungt språk, og å gjøre komplekse konsepter forståelige med illustrasjoner, modeller eller andre visuelle virkemidler.

Video er et fantastisk verktøy å benytte seg av for å opplyse, lære opp, eller instruere. Om det handler om trening av ansatte i teknikker og prosedyrer, retningslinjer for HMS, eller for riktig bruk av utstyr eller tjenester.

Opplæringsvideoer for bedrifter lærer opp dine ansatte i viktige teknikker og prosedyrer. Alle får lik opplæring etter at filmen først er laget, og ingenting står på dagsformen til kursholder eller deltaker. Slik vet du at informasjonen de får er korrekt, komplett og konsistent.

Etter en engangsinvestering i produktet har du et verktøy som kan brukes igjen og igjen uten ekstra kostnader, tidsbruk eller planlegging. Video har også den fordelen fremfor fysisk kurs at en kan la de ansatte se filmen når det passer for hver enkelt. Skulle noe endre seg er det også lett å oppdatere filmen og dele den i dine kanaler, slik at alle får oppdateringen samtidig.

Filmen går også igjennom flere korrekturer for å påse at alt er korrekt fortalt, representert eller visualisert for optimal læring. Og du som bestiller har full kontroll på innholdet.

Disse videoene kan være designet for å effektivt lære opp ansatte i ulike aspekter av arbeidet deres, eller for å gi ulike brukere god informasjon om bruk av et produkt eller en tjeneste.

Videoene kan variere i form, innhold og stil – avhengig av målgruppe og tema. De kan omfatte alt fra demonstrasjoner av praktiske ferdigheter og bruk av utstyr, til teoretiske presentasjoner, interaktive øvelser, casestudier og simulerte scenarier. Formålet er å skape en engasjerende og effektiv læringsopplevelse som gjør det mulig å forstå og anvende nødvendig informasjon på en praktisk måte.

Fordeler med opplæringsvideo:

 • Effektiv kunnskapsoverføring: Audiovisuelle virkemidler gjør det lettere å forstå og huske komplekse konsepter og instruksjoner.
 • Fleksibel læring: Brukere kan se opplæringsvideoer når det passer dem best, slik at opplæringen kan tilpasses deres timeplaner. I tillegg kan de repetere opplæringen fritt ved behov.
 • Konsekvent budskap: Bruk av video som opplæringsverktøy sikrer at hver enkelt mottar samme informasjon i samme kvalitet. Informasjonen kan kvalitetssikres på forhånd for å unngå feilinformasjon eller mangler.
 • Reduserte kostnader og tidsbruk: Opplæringsvideoer kan eliminere behovet for å gjennomføre dyre og tidkrevende fysiske opplæringsøkter.
 • Engasjerende læring: Visuelle og interaktive elementer i videoene kan gjøre opplæringen mer engasjerende og underholdende.
 • Enkel oppdatering: Videoer kan enkelt oppdateres ved endringer i prosedyrer, policyer eller teknikker.

Opplæringsvideoer kommer i ulike former og lengder, og er en skreddersydd læringsopplevelse for brukeren. For tekniske team kan demonstrasjonsvideoer være en nøkkelressurs, der eksperter viser trinn-for-trinn prosesser og bruk av utstyr. Kundeservicepersonell kan ha nytte av rollespill-videoer som simulerer kundesituasjoner, mens brukere av tjenester eller produkter kan få instruks i bruk og viktig informasjon om innhold.

Animerte videoer kan demonstrere konsepter og prosesser på en enkel og engasjerende måte. Det egner seg særlig godt til å vise teknikker eller komplekse instrukser. Eller gi god og tydelig informasjon om en tjeneste.

 

For Reknes: Informasjonsvideo for bruk av miljøstasjon

 

For Manpower: Informasjonsvideo for bruk av app

 

For Polyform: monteringsvideo for deres produkter

 

Å lage en vellykket opplæringsvideo krever nøye planlegging og kreativitet, samt nøyaktighet. Overfylte videoer med for mye informasjon tett sammen kan også gjøre det vanskelig å absorbere viktig kunnskap.

Her er våre 7 beste tips for å lage en vellykket opplæringsvideo:

 • Planlegg nøye: Identifiser målene, nøkkelbudskapet og målgruppen.
 • Strukturer innholdet: Bryt ned komplekse emner i små, lettfattelige segmenter.
 • Visuelle verktøy: Bruk visuelle hjelpemidler for å gjøre komplekse konsepter lettere å forstå.
 • Interaktivitet: Bruk av interaktive elementer kan engasjere og fremme aktiv deltagelse.
 • Teknisk kvalitet: Invester i god kvalitet på lyd- og bildeopptak, og ferdig produkt.
 • Tilpasning: Pass på at videoene følger reglene for universell utforming, og er tilgjengelige for alle.

Trenger du hjelp til å lage din opplæringsvideo?

Kontakt Åge Grimstad (aage@osberget.no) eller Stine Johnsen (stine@osberget.no) for å snakke om opplæringsvideo, og hva vi kan bistå med.

Gå til toppen