Tenester

Drift og innhald

Skap aktivitet med innhald! Vi bistår med drift og innhald til nettsider, some, annonsering og andre kanalar. Hald fokus på dine kjerneoppgåver, og la oss syte for at du sparer tid og pengar. Saman sørgjer vi for at du oppnår gode resultat med dine marknadsføringstiltak.

Mobilvisning av en digital annonse

Innhald

Vi produserer tekst og bilder til postar i sosiale medier, reklamekampanjer, annonsar, brosjyrer og alt av materiell. Vi sørger for at du får innhald av høg kvalitet, tilpassa dine kundar, skreddarsydd til ditt konkrete bruksområde. Anten du vil samarbeide, eller ynskjer at vi jobbar sjølvstendig med innhaldet syt vi for å formidle din bodskap på ein effektiv, treffsikker måte, i dine utvalde kanalar.

Driftsavtale

Vi hjelper deg med å skaffe best mogleg resultat gjennom aktivitet og optimalisering av innhald, annonsar, sosiale medier, analyser, SEO og mykje meir. Gjennom våre rapporteringssystem får du full innsikt i effekten av driftsavtalen, og vi held deg oppdatert heile vegen. Få ein skreddarsydd driftsavtale etter ditt behov, i dine kanalar, tilpassa ditt budsjett i dag!

    Ta en kaffi med oss

    Melding    Gå til toppen