Ein god barndom i generasjonar!

Solsikka Barnehage

Solsikka er ein privat barnehage som vart starta i 2007 og ligg i sentrum av Fiskå i Vanylven kommune. Solsikka er ein basebarnehage med mykje fellestid, slik alle borna og alle dei tilsette vert godt kjende med kvarandre. Dette er tryggare for borna, og gjer det enklare for borna å søke kontakt med personalet på tvers av avdelingane.

Vi har utarbeida nye heimesider som har som hovudmål å gjere det enkelt for besøkande å nå tak i nyttig informasjon på ein rask og enkel måte. Nettsidene er sett i WordPress, som er svært effektivt for å oppdatere og publisere innhold. Barnehagen får dermed formidla aktuell informasjon på ein rask måte, og får meir tid til det som er viktigast; borna.

www.solsikka.no

 

Marta er styrar ved Solsikka Barnehage.

Marta Bøstrand

Styrar