Eit styrka næringsliv

Ulstein Næringsforum

Ulstein har gjort ei stor satsing og fått etablert eit godt rusta næringsforum. Dei har som mål å styrke næringslivet innan ulike bransjer, og å støtte dei som ønskjer å etablere ei verksemd eller avdeling i kommunen.

Nettsidene er eit viktig verkty for næringsforumet og tilhøyrande medlemer. Sidene skal presentere eit bredt spekter av informasjon og hadde såleis behov for ein intuitiv struktur. Innhaldet skal lett finnast både for den som ønskjer å etablere seg, og for dei som ønskjer nyttig informasjon innan sin bransje.

Ulsteinvik skal vere ein stad folk trivast å bu i, å arbeide i og å besøke. Ulike tilbod, bransjar og aktivitetar gjer oss aktuelle for flest muleg.

Ulstein Næringsforum

Illustrative fotografi

I tillegg til nettsider har vi stått for bildekonsept med Cecilie Hatløy som fotograf. Bileta skal vere med på å skape eit mjukt uttrykk med preg av ulike bransjer og medlem.

Gå til toppen