Engasjerte reknskapsførarar

EGH Regnskap

EGH Regnskap i Ålesund har eit brennande engasjement for faget og ønsker å vere den beste støttespelaren for både små og store bedrifter.

Etter godt samarbeid gjennom fleire år har vi no friska opp nettsidene til EGH Regnskap. Her skal det vere enkelt for brukaren å finne både tenester og nyttig informasjon. Framsida syner siste fristar og ein får raskt oversikt over kva selskapet kan tilby.

www.eghregnskap.no