Leverandør av elektriske produkt og tenester

Hareid Group

Hareid Group vart grunnlagt i 1950 og har ei lang historie som leverandør av elektriske produkt og tenester. Gjennom åra har dei vokse både organisk og gjennom oppkjøp. I dag er dei 690 ansatte i Norge, Polen, Danmark og på Grønland. Konsernet består av 14 selskap.

oppgradering og redesign av nettside for hareid group av fantastiske osberget
article_id=149393-toppbilde.jpg

Tida var moden for oppgradering av nettside for å reflektere det moderne konsernet. Målet var eit høgare fokus på tenestene dei tilbyr, og lettare navigasjon for kunden. Fantastiske Osberget har levert design og struktur. I samarbeid med fotograf Cecilie Hatløy er det også utarbeida ein ny bildebank for Hareid Group, samt videosnuttar for framsida.

Vi har utarbeida heilt nye ikonsett og modernisert designprofilen. I tillegg til ein dusare og rolegare blåfarge som hovudfarge er det lagt til ein cyanfarge – kombinasjonen av det solide og dynamiske representerer verdiane til Hareid Group. Store bilete, og ein kombinasjon av mykje luft og vekslande mørke og lyse felt gjer sida tiltalande å klikke seg igjennom.

www.hareidgroup.no

Go to top