Informasjonsfilm for Offshore and Trawl Supply AS

Offshore and Trawl Supply AS (OTS) er en ledende produsent av syntetiske fibertau for bruk i offshore olje- og gass-, fiskeri-, akvakultur-, løfter- og slepeindustrien. OTS er basert i Norge og har gjennom 25 år spesialisert seg på produksjon, design og engineering av høyteknologiske fibertau.

Grafisk fremstilling av en båt som seiler forbi en kai

OTS ønsket å visualisere at de nå satser på å utvide produksjonskapasitet og portefølje for å møte forventet økende behov i fortøyningsmarkedet for offshore vind. Vi i Fantastiske Osberget var så heldige å få lage en informasjonsfilm, og dessuten en ny logo for Advanced Mooring Supply (AMS) i samme stil som OTS.

Det var veldig enkelt for oss å jobbe med Fantastiske Osberget for å få presentert planene våre. Vi fortalte dem bare hva det er vi prøver å oppnå, så kom de opp med flere gode forslag til hvordan dette kunne presenteres best mulig. De hadde allerede bra kjennskap til markedene vi opererer i. Deretter tok de initiativ, jobbet på og utfordret oss, slik at vi satt igjen med en flott presentasjonsfilm innen tidsfristen.

Stein Frode Bulling-Ness

Managing Director | Offshore and Trawl Supply AS

Filmen skal hovedsakelig benyttes på messer og sosiale medier, og skal vise mulighetene utvidelse av lokale og produksjon åpner for. Vi har brukt en kombinasjon av illustrasjon, animasjon og foto for å fortelle en historie, og har skapt en unik visualisering ved hjelp av elegant 2D-illustrasjon og bilde i bevegelse.

Bilderedigering

Siden videoen presenterer en satsing som enda er i en planleggingsfase, måtte vi manipulere eksisterende bilde for å vise bruksområdet til det nye tauet.

Vi takker for hyggelig oppdrag og godt samarbeid, og ønsker Offshore & Trawl Supply lykke til med prosessen videre!

Gå til toppen