Informasjonsfilmer og interaktive presentasjoner om pensjon

Viken Pensjonskasse

Viken Pensjonskasse initierte et samarbeidsprosjekt mellom 17 offentlige pensjonskasser og Fantastiske Osberget. Målet var å enklere formidle kompliserte emner innen offentlig tjenestepensjon til medlemmene i pensjonskassene. Prosjektet resulterte i en pakke med illustrasjoner, tekster, filmer og interaktive presentasjoner, og ble et av våre største prosjekt til dags dato.

Pensjonskassene satte ned en prosjektgruppe som skulle være faglig ansvarlige for innholdet, og sammen hadde vi arbeidsmøter hver uke gjennom den 6 måneder lange prosjektperioden. En stor del av arbeidet besto i å gå gjennom lange og omfattende dokument om regler, retter og unntak for ulike ytelser som for eksempel AFP og Uførepensjon. Ut fra dette grunnlaget forenklet vi og destillerte budskapet, samlet alt inn under en lik overordnet struktur og formulerte tekster i et folkelig språk. Dette videreforedlet vi til manus for voice over, som ble lest inn i studio av en profesjonell stemmeskuespiller.

Vi utformet også et felles formspråk som kunne benyttes av det totale antallet de ulike pensjonskassene, med fargepalett, typografi, ikon og illustrert figurer som skulle representere de ulike ytelsene.

Alle ytelsene fikk hvor sin animerte film, og i tillegg samlet vi filmene i fire overordnede bolker: Medlemmer fødd før 1963, Medlemmer fødd fra 1963, Pensjonssystemet i Norge og Offentlig tjenestepensjon. Videre samlet vi tekst, illustrasjoner, filmsnutter og ordforklaringer i en pakke med interaktive presentasjoner. Disse kan hvert medlem trykke seg gjennom for å raskt finne den informasjonen som er relevant for seg.

Jeg satte veldig pris på samarbeidet i dette prosjektet, og arbeidet som ble gjort for å skape en fin arbeidsprosess. Fantastiske Osberget var en utrolig viktig sparringspartner når det kom til å finne enklere formuleringer, og visuelle fremstillinger på et så komplekst fagfelt som offentlig tjenestepensjon er. Jeg er veldig fornøyd med å ha fått så flotte presentasjoner på hjemmesiden vår, slik at våre medlemmer kan få en enklere oversikt over sin pensjonsordning og hva den innebærer.

Ellen Hovland

Pensjonsrådgiver, Sandnes kommunale pensjonskasse

For at hver pensjonskasse skulle implementere det slik de ønsket på egne nettsider laget vi styrende maldokument som webskisser. Blant annet ble det laget et filtreringssystem med avkryssingsbokser, slik at brukerne kunne besvare enkle spørsmål og få se en oversikt over hvilket ytelser de kunne ha rett på.

 

Gå til toppen