Informasjonshefte til innbyggere

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Renholdverket på Søre Sunnmøre leverer årlig ut infohefter til innbyggerne. Vi har i en årrekke vært så heldige å få ta del i det kreative arbeidet bak kampanjer og utforming av brosjyremateriell.

Illustrasjon av framside til infohefte

I en tid der mange sliter økonomisk samtidig som matsvinnet øker, ønsket renholdverket å nå ut med gode tips til hvordan en kan redusere matsvinn og  spare både lommebok og miljø for unødige ressurser. Vi har vært med på konseptutvikling, og utformet brosjyre og illustrasjoner.

Hildegunn og Osberget forstår behova våre, kjem med gode innspel og leverer lynraskt.

Andrea Øien Sæverud

Kommunikasjonsansvarleg
Illustrasjon til informasjonshefte som viser kvar femte handlepose som blir kasta.
Illustrasjon av oppslag for informasjonshefte
Illustrasjonar/ikon til informasjonshefte
Illustrasjon av oppslag for informasjonshefte
Gå til toppen