Landsdekkande byggevarekjede

Byggfag

Vi har stått for redesign av nettsidene til Byggfag-kjeden. Byggevarekjeda Byggfag blei stifta i 1990. Kjeda er eigd  av medlemmane og består i dag av over 30 medlemmar.

Gir kunden rask oversikt

Byggfag er representert i store delar av landet. Hovudkontoret er lokalisert i Ålesund.

Osberget har saman med kunden stått for designen og det strukturelle på nettsidene. Med over 30 medlemmer og heile Norge som kundegrunnlag, er det viktig at nettstaden gi rask oversikt over kva kjeda tilbyr og kvar ein finn dei ulike medlemmane.

"Osberget har løyst våre behov og ønsker omkring ny nettside på ein god og teneleg måte. Designen er sprek, og sidene er funksjonelle med enkel tilgang til det viktigaste."

Jostein Strand

Dagleg leiar

Heilheitleg integrasjon

Nettsidene integrerer alle medlemmane på ein enkel, effektiv og oversiktleg måte. Med så mange forhandlarar var det viktig å gjere det lett for kunden å raskt finne den næraste. I tillegg er det blitt utarbeidd intranett som gjev rask digital tilgong til alle nødvendige filer medlemmane nyttar i det daglege arbeidet.

Sjå nettsidene på byggfag.no

Fleire prosjekt

Gå til toppen