Logo

Kva er ein logo? Logo er ein grafisk figur som kjenneteikner ei bedrift eller ei vare. Logoen er sjølve identiteten til ei bedrift eller ein organisasjon.

Fantastiske Osberget har laga ei rekke ulike logoar. Om du har behov for ein logo så er det berre å ta kontakt med oss.

Her ser du nokre av logoane vi har laga: