Logo

Kva er ein logo? Logo er ein grafisk figur som kjenneteikner ei bedrift eller ei vare. Logoen er sjølve identiteten til ei bedrift eller ein organisasjon.

<

Fantastiske Osberget har laga ei rekke ulike logoar. Om du har behov for ein logo så er det berre å ta kontakt med oss.

Her ser du nokre av logoane vi har laga:

 

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Go to top