Staden for å utvikle hest og ryttar

Lucky7

Lucky7 er ein moderne og attraktiv stall like utanfor Oslo. Stallen tilbyr privat oppstalling og trening. Stallen ligg flott til og nær marka med gode treningsmuligheiter og har høg standard på fasilitar på senteret.

Osberget har levert nettside og profil for selskapet. Logoelementet og namnet dannar ein heilskap der hest, ryttar og namnepreget opptrer som ein einskap. Sju-talet står som eit hinder for hesten og forsterker at selskapet driv med sprangriding.

Nettsidene fungerer som ein viktig inngangsportal for aktiviteten på stallen. På nettsidene er det mogleg å booke utleigeobjekt. Gå til lucky7.no for å sjå nettsidene.

Vi er veldig fornøyd med vår logo som på en enkel og fin måte definerer virksomheten til Lucky7.

Tone Fondevik

Daglig leder

Lucky7 skriv om verksemda slik:

Lucky AS kjøpte eiendommen på Nordby seinhøsten 2015 med mål om å utvikle Norges beste treningsmiljø. Beliggenheten var viktig.

Det var få, eller ingen gode treningsmuligheter på østsiden av Oslo og for å bygge et profesjonelt treningssted med god service og kvalitet med de beste fasiliteter, så falt valget på dette ridesenteret. I årene som har fulgt har Lucky7 videreutviklet seg og har i dag gode samarbeidspartnere i nærliggende klubb, dyktig veterinær og profesjonelle trenere. Alle med fokus på hestens velferd og utvikling, på godt hestehold og respekt for dyr og mennesker som oppholder seg på senteret.

Eiendommen ligger på en høyde med flott utsikt, bussholdeplass like ved og ungdommer som driver aktivt innen sporten har enkelt tilgang til Lucky7. Miljøet er meget godt. Vi etterlever våre verdier og med forretningside og forretningsmål som alle med tilknytning til senteret jobber med for å lykkes. Forretningside: Lucky7 er et sted å utvikle seg for både hest og rytter Forretningsmål: Norges beste treningsmiljø

Gå til toppen