Ny identitet for offentleg møte- og kompetanseforum

Forum for kontroll og tilsyn

Forum for kontroll og tilsyn er ein nasjonal møteplass for alle som arbeider med kontroll og tilsyn i kommuner, fylkeskommuner og sametinget. Dei bidreg til auka kompentanse gjennom mellom anna kurs, seminar og konferanser, rettleiing og nyheitsbrev.

Vi har bistått med visuell profil med logo, definerte fargar, typografi og grafisk uttrykk. Markedsmateriell som brosjyrer, rollup og presentasjonar, samt nødvendige trykksaker som rapportar og dokument, er utforma i uniformert drakt. Vi takkar for eit spanande og variert oppdrag!

Samarbeidet med Osberget om ny profil har vært en fornøyelse. Prosjektleder var genuint opptatt av å forstå vårt behov og var rask til å følge opp med forslag. Kommunikasjonen har vært hyggelig og uformell, og vi er meget tilfredse med resultatet.

Anne-Karin Femanger Pettersen

Forum for kontroll og tilsyn