Ny visuell identitet til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Volda er en statlig eiet høyskole med over 4100 studenter, hvor over 1000 av disse er nettstudenter. Høyskolen har et stort utvalg utdannelser innen avdelingene mediefag, kulturfag, humanistiske fag og lærerutdannelse, samt samfunnsfag og historie. HVO er kanskje særlig kjent for medieutdannelsene og sin tradisjonsrike lærerutdannelse, og har utdannelser for velferdsstaten.

Logo til høgskulen i Volda er plassert over et bilde av bygda med blått filter lagt over

I Volda har det blitt utdannet lærere i over 150 år, og bygden har også en lang historie som trykkeri-sted. I dag er Høyskolen langt fremme angående digitalisering og fremtidsrettede utdannelser. Disse kontrastene mellom historie og fremtid, tradisjon og fremgang bygger fundamentet til den nye visuelle identiteten til skolen. Denne kontrasten er et sentralt element i profilen, og gjør den fleksibel og anvendelig. En har kraftige farger og fonter, men også delikate. Uttrykket er solid, men også dynamisk.

Dette resulterte også i hovedfargene mørk blåne og korall. Mørk blåner symboliserer tradisjoner, akademiene, det trygge, kraftige og solide. Som kontrast til denne har vi korall, som står for fremtid, dynamikk, kreativitet og bevegelse. I tillegg til hovedfargene har en også tilleggsfargene rosa, gule, turkis og grønn som bidrar til en dynamisk og variert profil. Typografien består av seriff-fonter inspirert av trykkeri- og utdannelseshistorien til Volda, men med et moderne uttrykk.

Den visuelle profilen vår trong ei fornying og oppgradering. Då var det heilt naturleg for oss å søke hjelp hos samarbeidspartnaren vår Fantastiske Osberget. Vi er godt nøgde med resultatet – det er smakfullt og ordentleg, samtidig som vi har store moglegheiter for å variere og vere leikne med fargar og visuelle element.

Kommunikasjonskontoret

Høgskulen i Volda

Som en del av arbeidet med profilen og profilhåndboken har det også blitt satt opp en rekke maler som Høyskolen bruker i det daglige. Dette inkluderer blant annet mal til PowerPoint, akademiske plakater, årsrapport, rollup og disputas-maler.

Mockup av profilhåndboken til Høgskulen i Volda
Mockup av profilhåndboken til Høgskulen i Volda
Mockup av profilhåndboken til Høgskulen i Volda
Mockup av profilhåndboken til Høgskulen i Volda
Mockup av profilhåndboken til Høgskulen i Volda
Mockup av rollups til Høgskulen i Volda
Mockup av profilert kortstokk til Høgskulen i Volda
Mockup av brosjyrer til Høgskulen i Volda
Gå til toppen