Ny visuell profil

Aspire Norway

Asper Norway har endra namn til Aspire Norway. Eines AS kjøpte alle aksjane i Aspire Norway (Asper Norway AS) 1. februar 2023. Selskapet er lokalisert på Smøla på Nordmøre. Fantastiske Osberget har levert profil og nettside.

Aspire Norway driv primært med vakthold/stand-by tenester for olje og gassindustrien. Logo og fargeval speglar verksemda sine arbeidsområder. Det er viktig at profilen framstår seriøs og profesjonell for bygge opp under vakttenester knytt til offshoreverksemder.

Nettsida er levert i Squarespace.

Gå til nettsida til Aspire Norway

– En del av strategien til Eines er å se på andre aktuelle sektorer utenfor havbruksindustrien. Vi ser en økt etterspørsel på slike tjenester fremover, både mot olje og gass, men også for diverse bruprosjekt og fremtidig offshore vindmøllesatsing og stor tro på en positiv utvikling innen dette segmentet.

Svein Arve Iversen

Aspire Norway
Gå til toppen