Økonomiplan 2020-2023

Ulstein Kommune

Ulstein kommune har utarbeid økonomiplan for perioden 2020 til 2023. Økonomiplanen er eit viktig styringsverktøy for drift av kommunen.

mockups-design.com

Ulstein kommune har inngått ein rammeavtale om produksjon av årlege årsrapportar og økonomiplanar for perioden 2019 og 2020 med mogleg forlenging til 2021 og 2022. Osberget står for den grafiske utforming basert på profilen, inkludert å bearbeide og sette opp innhaldet ut frå tilsendte filer.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

Regjeringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Viktig verktøy

Tilbakemelding frå både administrasjon og politikarar er at planen har vore eit viktig verktøy for eit godt budsjettarbeid. Og måten den har vore utarbeid på har vore viktig for å legge eit godt og tenleg budsjett. La bildegalleriet inspirere deg.

mockups-design.com
mockups-design.com
mockups-design.com
mockups-design.com
mockups-design.com
mockups-design.com
mockups-design.com
mockups-design.com

Fleire prosjekt

Gå til toppen