Open jeger- og fiskarforening

UHJFF

Ulstein og Hareid Jeger- og Fiskarforeining (UHJFF) er ei open foreining som har om lag 200 medlemmer.

uhjff.no

article_id=142806-uhjff_5.jpg

UHJFF har hatt nettsider med Osberget i ei årrekke, og med den kraftige medlemsauken dei har hatt siste åra, var det også på tide å oppdatere og revitalisere nettsidene.

Forenkling av medlemsregistrering, kjøp av jaktkort og formidling av informasjon var i fokus gjennom heile prosessen, også på mobil og nettbrett. Tilpassinga til den digitale kvardagen har gjort det enklare for medlemmene så vel som leiinga i organisasjonen, i tillegg har den nye designen bidrege til ei nettside som både vi og kundane kan vere stolte over.

Vi takkar for oppdraget!

Gå til toppen