Eit familieselskap

Ulsmo

Ulsmo er lokalisert i Ulsteinvik på Sunnmøre. Ulsmo driv med industri- og næringsutvikling samt formueforvaltning gjennom investeringer i maritim, finans og eiendom. Ulsmo blei etablert i 1985, men konsernet sine maritime anar går tilbake til 1917 då Martin Ulstein starta Ulstein Mekaniske Verksted.

Osberget har levert design og struktur for dei nye nettsidene til selskapet. Arbeidet er gjort i nær samarbeid med kunden. Logo og fargeprofil er vidareført i dei nye nettsidene. Nyheitene vert henta inn frå fleire nettsider og presentert under ein felles nyheitsmodul for å samle og forenkle oppdateringsarbeidet. I tillegg hentar ein aktuelle aksjekursar og valutaeiningar  automatisk frå tredjeparts nettleverandør.

Gå til www.ulsmo.no for å sjå nettsidene.