Tjenester

Logo og visuell profil

Den visuelle identiteten er en viktig del av merkevarebyggingen og skal visualisere alt din bedrift står for. Den visuelle identiteten er bedriftens ansikt utad, og består av logo, symbol/ikon, designelement, farger, typografi, fotostil, samt regler for bruk av elementene. Videre blir den visuelle identiteten implementert på nettsider, brosjyrer, visittkort, e-postsignatur, messestands og annet markedføringsmateriell. En god visuell identitet er forankret i bedriften sine verdier. Den letter markedsføringen av bedriften, og gjør at du skiller deg fra konkurrentene. Sammen finner vi ditt uttrykk!

Mockup av brevark og visittkort som viser logo og visuell profilering

Logo

Logoen er det viktigste kjennemerket til en bedrift og har som formål at kunder og andre skal kjenne igjen bedriften. En logo består som oftest av et navnetrekk, et logosymbol eller en kombinasjon av dette. Utformingen av logoen til bedriften er kanskje det viktigste profilarbeidet en gjør! Logoen skal nemlig både fungere godt alene og være mulig å gjenkjenne selv uten støttende profilelement som tilleggsfarger, skrifttyper og designelement.

Visuell identitet

Den visuelle identiteten forteller omverden hvem du er. Uttrykket er forankret i din historie og skal vise tilhørighet til bransjen du opererer i. Vi skaper tidsriktige, helhetlige visuelle identiteter som kommuniserer profesjonalitet og bygger troverdighet.

Profilhåndbok

Etter at den visuelle identiteten er ferdig utformet blir regler for bruk av denne samlet i en profilhåndbok. Omfanget vil variere veldig etter behovet til bedriften, men inneholder som regel logovarianter og regler for bruk av logo, farger med fargekoder, regler for bruk av typografi, designelement, samt diverse maler som brevmal, visittkort, PowerPoint, annonser, stand, osv.

    Ta en kaffi med oss

    Melding    Gå til toppen