Tjenester

Strategi og rådgiving

Finn ut hvilket tiltak som må iverksettes for å nå dine mål. Vi avdekker hvilke faktorer som styrker din posisjon. En god strategi hjelper virksomheten å holde fokus på det som er viktig. Produktet blir et dynamisk hjelpedokument som tilrettelegger for mer effektiv gjennomføring av tilknyttede arbeidsoppgaver.

bilde av Stine A og Stine J hos fantastiske osberget sammen rundt et bord, i arbeidssituasjon om strategi

Digital strategi

Digital strategi hjelper din virksomhet å tenke mer digitalt. Vi viser deg hvordan du kan ta i bruk dine kanaler, og skape gode synergieffekter som når flest mulig i din målgruppe, med ditt budskap. Strategien inneholder målsetting, ressursbruk, innhold og mange gjentatte faktorer som har som formål å hjelpe din virksomhet nå deres digitale potensialer.

SoMe-strategi

En strategi for sosiale medier forteller deg hvor du bør være, hvem du bør snakke med, og hvordan du bør snakke med dem. Med utgangspunkt i din virksomhet og dine produkt, finner vi den beste strategiske tilnærmingen for deg. Strategien innebærer maler og publiseringsplaner med høy nedslagskraft.

Kommunikasjonsstrategi

Nå ut med rett budskap til de rette målgruppene i de rette kanalene. Vi hjelper deg utarbeide en kommunikasjonsstrategi som styrker din merkevare og dine kundeforhold. Vi analyserer dagens situasjon, og finner ut hvilket tiltak, mål og delmål som vil ta din virksomhet til en mer ideell posisjon.

Merkevarebygging

Styrk din posisjon. Sammen gir vi energi og substans til din virksomhet og dine produkt, og utvikler en merkevare som gir høy verdi for kunder, interessenter og markedet generelt. Vi skaper troverdighet gjennom dine verdier, og formidler din historie og merkevare til omverden.

Innhold

Vi produserer innhold basert på dine mål, tilpasset din målgruppe, i alle format. Innholdsproduksjon kan du lese mer om her.

Driftsavtale

Vi tilbyr driftsavtaler som sikrer aktivitet i dine sosiale medier, og som sørger for at dine annonser kjører som de skal, og blir forbedret kontinuerlig.

Disse kan du lese mer om her.

    Ta en kaffi med oss

    Melding    Gå til toppen