Tjenester

GDPR og universell utforming

Med stadig økende krav til både personvern og universell utforming, er det viktig å ha en nettside som oppfyller disse kravene. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner er underlagt strenge retningslinjer, hvor flere er teknisk krevende å få dekket. Vi kan disse regelverkene ut og inn, og har utviklere som kan løse alle tekniske aspekt slik du og din nettside har alt på det rene.

Universell utforming

Vi tar en grundig gjennomgang og identifiserer hvilke avvik på nettsiden som må bli fikset med hensyn på forskriften for universell utforming. Sammen med vår utviklingsavdeling fikser vi alle aspekt, fra innhold og struktur til teknisk programmering.

GDPR og personvern

Behandling av personopplysninger er underlagt et strengt regelverk. En er pliktig å informere brukeren på en forståelig måte om hva, hvorfor og hvordan man tar i bruk data- og personopplysningene. Vi hjelper deg å sette opp personvernerklæring og samtykker, og kan hjelpe deg å finne alternative verktøy som ivaretar brukerens personvern.

    Ta en kaffi med oss

    Melding    Gå til toppen