Med respekt for kysten og naturen, eig, driftar og utviklar Måsøval AS ei lang rekke selskap innan havbruksnæringa. Som ein av pionerane i norsk havbruk har Måsøval sterk havbrukskompetanse, og dei jobbar aktivt for å sikre eit minst mogleg fotavtrykk i alle delar av produksjonen.

Fantastiske Osberget har besøkt Måsøval sine anlegg på Vartdal, Eiksund og Bjørke og fotografert detalj-, miljø- og dronebilete for Måsøval. Bilda blei teke i henhold tli Måsøval sin eksisterande bildemaner, med duse fargar, naturleg lys, selektivt fokus, låg djubdeskarpheit og eit blågrønt skjær med høg kontrast. Takk for spennande oppdrag!