Med respekt for kysten og naturen, eier, drifter og utvikler Måsøval AS en lang rekke selskap innen havbruksnæringen. Som en av pionerene i norsk havbruk har Måsøval sterk havbrukskompetanse, og de jobber aktivt for å sikre et minst mulig fotavtrykk i alle deler av produksjonen.

Fantastiske Osberget har besøkt Måsøvals anlegg på Vartdal, Eiksund og Bjørke og fotografert detalj-, miljø- og dronebilder. Bildene ble tatt i henhold til Måsøval sin eksisterende bildemaner, med blant annet dust fargespill, naturlig lys, selektivt fokus, lav dybdeskarphet og et blågrønt skjær med høy kontrast. Takk for spennende oppdrag!