Kvartalsrapportar for Måsøval AS

Måsøval
Mockup av kvartalsrapport for Måsøval

Med respekt for kysten og naturen, eig, driftar og utviklar Måsøval AS ei lang rekke selskap innan havbruksnæringa. Som ein av pionerane i norsk havbruk har Måsøval sterk havbrukskompetanse, og dei jobbar aktivt for å sikre eit minst mogleg fotavtrykk i alle delar av produksjonen.

 

Fantastiske Osberget har også stått for bileta som er brukt i rapportane. Her har vi levert fotografering på lokasjon, og bildebehandling. Fotoshoot vart basert på Måsøval sin definerte bildestil, med bruk av dybdeskarpheit, naturleg lys, friske tonar, og ekte menneske i ekte situasjonar.

Fantastiske Osberget leverer fast kvartalsrapportar for Måsøval, der den grafiske malen er ei vidareføring av design og uttrykk etablert i arbeidet med årsrapporten.

Kvar rapport vert justert i forhold til omfang og innhald, med eigne element ut frå korleis den byggast opp.

Kvartalsrapportane produserast gjennom året, og arbeidet består stort sett av setting av innhald i mal, med noko bildearbeid og justeringar.

Gå til toppen