Kvartalsrapportar for Måsøval AS

Måsøval

Med respekt for kysten og naturen, eig, driftar og utviklar Måsøval AS ei lang rekke selskap innan havbruksnæringa. Som ein av pionerane i norsk havbruk har Måsøval sterk havbrukskompetanse, og dei jobbar aktivt for å sikre eit minst mogleg fotavtrykk i alle delar av produksjonen.

 

Fantastiske Osberget har også stått for bileta som er brukt i rapportane. Her har vi levert fotografering på lokasjon, og bildebehandling. Fotoshoot vart basert på Måsøval sin definerte bildestil, med bruk av dybdeskarpheit, naturleg lys, friske tonar, og ekte menneske i ekte situasjonar.

Fantastiske Osberget leverer fast kvartalsrapportar for Måsøval, der den grafiske malen er ei vidareføring av design og uttrykk etablert i arbeidet med årsrapporten.

Kvar rapport vert justert i forhold til omfang og innhald, med eigne element ut frå korleis den byggast opp.

Kvartalsrapportane produserast gjennom året, og arbeidet består stort sett av setting av innhald i mal, med noko bildearbeid og justeringar.

Gå til toppen