Kvartalsrapporter for Måsøval AS

Måsøval
Mockup av kvartalsrapport for Måsøval

Med respekt for kysten og naturen, eier, drifter og utvikler Måsøval AS en lang rekke selskap innen havbruksnæringen. Som en av pionerene i norsk havbruk har Måsøval sterk havbrukskompetanse, og jobber aktivt for å sikre et minst mulig fotavtrykk i alle deler av produksjonen.

 

Fantastiske Osberget har også stått for bileta som er brukt i rapportane. Her har vi levert fotografering på lokasjon, og bildebehandling. Fotoshoot vart basert på Måsøval sin definerte bildestil, med bruk av dybdeskarpheit, naturleg lys, friske tonar, og ekte menneske i ekte situasjonar.

Fantastiske Osberget leverer fast kvartalsrapporter for Måsøval, hvor den grafiske malen er en videreføring av design og uttrykk etablert i arbeidet med årsrapporten.

Hver rapport blir justert i forhold til omfang og innhold, med egne element ut fra hvordan den bygges opp.

Kvartalsrapportene produseres gjennom året, og arbeidet består stort sett av setting av innhold i mal, med noe bildearbeid og justeringer.

Gå til toppen