Ambisiøst konsulentselskap

Sevenc

Sevenc er eit konsulentselskap tilknytta informasjonsteknologi. Fantastiske Osberget har levert logo og profilmanual til selskapet.

Selskapet er lokalisert i Oslo og driv rådgiving, konsulentverksemd, utleie og  investering og drift av eigedom. Selskapet har også som formål å  støtte humanitære formål.

‍Det viktigaste elementet i den visuelle identiteten er logoen. Ein sterk logo gjer at ei bedrift ikkje berre blir kjent, men hugsa. Logoen skal vere unik for di verksemd og skal skilje deg frå konkurrentane på ein positiv måte.

Logo

Den visuelle identitet
Gå til toppen