Firmapresentasjon for Atea Norge

Atea Norge er ein heilskapleg leverandør av produkt og tenester innan teknologi og IT, og har som mål å bruke kompetansen sin til å forme eit endå betre Noreg.

Fantastiske Osberget fekk oppdraget om å lage Atea sin nye firmapresentasjon. Atea ønskte ein oppdatert firmapresentasjon der deira verdiar, produkt og tenester blir framheva på ein ryddig og visuelt innbydande måte. Dette har vi gjort ved å bygge opp ein strukturert layout og eit minimalistisk design med fokus på relevant innhald. Presentasjonen formidlar Atea si historie, og har ein tydeleg raud tråd både i innhald og design.

Det har vært en sann glede å jobbe med Fantastiske Osberget på dette oppdraget. Fine personer som har vist entusiasme for å hjelpe oss og som har gitt gode råd underveis.

Thomas Østvoll Torgersen

Senior markedsfører, fagansvarlig Brand Marketing | Atea Norge
Gå til toppen