Produsent av ventilar

John Gjerde

John Gjerde er ein innovasjonsrik produsent av ventilar for den maritime industrien. Deira visjon “Guarding your values” vert gjennspeila i kvaliteten på produkta, og ligg sterkt forankra i bedrifta som held til i Gjerdsvika.

article_id=131901-jg1.jpg

Vi har gjort ein redesign på eksisterande nettside som no er tilpassa alle medieflater. Det er blåst nytt liv i sida gjennom videointegrering, forenkling av nyheitsfunksjon, og integrasjon av facebook, alle desse som viktige faktorar for å halde høg aktivitet på sida på ein effektiv måte.

www.gjerde.com

Gå til toppen